small sac attached to the intestines; addendum

listen to the pronunciation of small sac attached to the intestines; addendum
İngilizce - Türkçe
ekbağırsak
appendix
(Askeri) LAHİKA: 1. Bir ana dökümana yapılan yardımcı ek. Ana döküman için esas, fakat metne dahil edilemeyecek kadar yüklü veya miktarca çok olan ayrıntı genellikle lahikalar halinde toplanır. 2. MEME: Bir balonun alt tarafındaki hava veya gaz hücresine doğrudan doğruya bağlanmış olan kısa boru. Bu borudan, balonu şişirmek veya içindeki gazı boşaltmak için. faydalanılır
appendix
(Tıp) apendiks
appendix
(Biyoloji) uzantı
appendix
ulama
appendix
apandis

Apandisini aldırmıştı. - She had had her appendix removed.

Cerrah hastanın apandisini çıkardı. - The surgeon took out his patient's appendix.

appendix
ek bağırsak
appendix
{i} ek
appendix
apandis/ek
appendix
{i} ilave
appendix
körbağırsağın solucanımsı uzantısı
appendix
(Tıp) Körbarsağın solucanımsı uzantısı, apandis, apendiks
appendix
{i} (Anatomi) apandis
appendix
(Anatomi) ek, ilave, bir şeye eklenmiş olan örn: appendix vermiformis
appendix
zeyil
appendix
{i} ek bölüm

Ben ek bölümü kaldıracağım. - I am going to remove the appendix.

appendix
lahika
İngilizce - İngilizce
{i} appendix
small sac attached to the intestines; addendum