sluggish or dull as though under the influence of a narcotic

listen to the pronunciation of sluggish or dull as though under the influence of a narcotic
İngilizce - Türkçe

sluggish or dull as though under the influence of a narcotic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dopey
{s} uyuşmuş
dopey
(uyuşturucuyla) uyuşmuş
dopey
salak
dopey
uykulu
dopey
uyuşuk
dopey
budala
dopey
{s} esrar çekmiş
dopey
{s} hap almış
dopey
s., argo
dopey
uyuşturucu etkisinde
dopey
uçmuş
İngilizce - İngilizce
dopey
sluggish or dull as though under the influence of a narcotic

  Heceleme

  slug·gish or dull as though un·der the in·flu·ence of a nar·cot·ic

  Türkçe nasıl söylenir

  slʌgîş ır dʌl äz dhō ʌndır dhi înfluıns ıv ı närkätîk

  Telaffuz

  /ˈsləgəsʜ ər ˈdəl ˈaz ˈᴛʜō ˈəndər ᴛʜē ˈənflo͞oəns əv ə närˈkätək/ /ˈslʌɡɪʃ ɜr ˈdʌl ˈæz ˈðoʊ ˈʌndɜr ðiː ˈɪnfluːəns əv ə nɑːrˈkɑːtɪk/

  Günün kelimesi

  lavaliere