slang to make some money by swindling someone

listen to the pronunciation of slang to make some money by swindling someone
İngilizce - Türkçe
voli vurmak
slang to make some money by swindling someone

  Heceleme

  slang to make some mon·ey by swindling some·one

  Türkçe nasıl söylenir

  släng tı meyk sʌm mʌni bay swîndlîng sʌmwʌn

  Telaffuz

  /ˈslaɴɢ tə ˈmāk ˈsəm ˈmənē ˈbī ˈswəndləɴɢ ˈsəmˌwən/ /ˈslæŋ tə ˈmeɪk ˈsʌm ˈmʌniː ˈbaɪ ˈswɪndlɪŋ ˈsʌmˌwʌn/

  Günün kelimesi

  teknonym