slang to make some money by swindling someone

listen to the pronunciation of slang to make some money by swindling someone
Englisch - Türkisch
voli vurmak
slang to make some money by swindling someone

  Silbentrennung

  slang to make some mon·ey by swindling some·one

  Türkische aussprache

  släng tı meyk sʌm mʌni bay swîndlîng sʌmwʌn

  Aussprache

  /ˈslaɴɢ tə ˈmāk ˈsəm ˈmənē ˈbī ˈswəndləɴɢ ˈsəmˌwən/ /ˈslæŋ tə ˈmeɪk ˈsʌm ˈmʌniː ˈbaɪ ˈswɪndlɪŋ ˈsʌmˌwʌn/

  Wort des Tages

  ogee
Favoriten