singly, one by one

listen to the pronunciation of singly, one by one
İngilizce - Türkçe
birer birer
one by one
birer birer

Senatörler birer birer oy kullandı. - One by one, the Senators voted.

Belgelerin yığınını eşit şekilde böl, ve onları birer birer odanın her iki tarafına koy. - Divide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.

one by one
tek tek

Sabırla, o gerçekleri tek tek topladı. - Patiently, he collected the facts, one by one.

Film öylesine sıkıcıydı ki seyirciler tek tek ayrılmıştı. - The movie was so dull that the audience left one by one.

one by one
sırayla
one by one
ayrı ayrı
one by one
bir bir

Üyeler bir bir garip hikayelerini anlattı. - One by one, the members told us about their strange experience.

Üyeler bir bir enteresan hikayelerini anlattı. - One by one, the members told us about their strange experience.

one by one
birer ikişer
one by one
teker teker

Öğrencilerin teker teker ayağa kalktılar ve kendilerini tanıttılar. - The students stood up one by one and introduced themselves.

İngilizce - İngilizce

singly, one by one teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

one by one
Individually in succession; one at a time

The passengers escaped through the hatch one by one.

one by one
in single file; "the prisoners came out one by one"
one by one
apart from others; "taken individually, the rooms were, in fact, square"; "the fine points are treated singly"
one by one
in single file; "the prisoners came out one by one
one by one
singly, one at a time
one by one
one piece at a time; "she sold the plates by the piece"
singly, one by one