simetri

listen to the pronunciation of simetri
Türkçe - İngilizce
symmetry

Symmetry is a virtue. - Simetri bir erdemdir.

Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.' - Emmet'in teorisini sınamadan önce, iç simetri kavramını aydınlığa kavuşturmalıyız.

symmetry bakışım
symmetricalness
proportion
simetri ekseni
symmetry axis
simetri düzlemi
plane of symmetry
simetri ekseni
axis of symmetry
simetri eksikliği
dissymmetry
simetri eleman
(Kimya) symmetry element
simetri grubu
(Matematik) group of symmetry
simetri gruplar
symmetry groups
simetri işlemi
(Kimya) symmetry operation
simetri işlemleri sınıfı
class of symmetry operations
simetri korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) symmetrophobia
simetri merkezi
centre of symmetry
simetri sayıları
symmetry numbers
simetri sayısı
symmetry number
simetri sınıfı
symmetry class
simetri 
(Fizik) symmetry 
eksenel simetri
axial symmetry
eksenel simetri
(Jeoloji) axisymmetry
Türkçe - Türkçe
Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, bakışım, tenazur
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
Bir cismin veya şeklin iki tarafının bir eksene göre birbirinin aynı olması
bakışım
simetri