showing little enthusiasm, lacking spirit, perfunctory, apathetic

listen to the pronunciation of showing little enthusiasm, lacking spirit, perfunctory, apathetic
İngilizce - Türkçe

showing little enthusiasm, lacking spirit, perfunctory, apathetic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

half-hearted
gönülsüz
half-hearted
isteksiz

Tom isteksizce güldü. - Tom laughed half-heartedly.

Bir şeyi sadece isteksizce yapmak yapabileceğin en kötü şeydir. - Doing something only half-heartedly is the worst thing you can do.

İngilizce - İngilizce
half-hearted
showing little enthusiasm, lacking spirit, perfunctory, apathetic