showing a contemptible lack of moral standards

listen to the pronunciation of showing a contemptible lack of moral standards
İngilizce - Türkçe

showing a contemptible lack of moral standards teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

squalid
kirli
squalid
{s} miskin
squalid
{s} bakımsız

Tom bakımsız koşullarda büyüdü. - Tom grew up in squalid conditions.

Mülteciler dar, bakımsız arka sokakta yaşıyordu. - The refugees were living in a narrow, squalid backstreet.

squalid
{s} sefil
squalid
murdar
squalid
{s} pis
squalid
squalidness sefillik
squalid
{s} (ahlak açısından) iğrenç
squalid
{s} pis, çok kirli
squalid
squalidlysefalet içinde
İngilizce - İngilizce
squalid
showing a contemptible lack of moral standards

  Heceleme

  show·ing a con·temp·ti·ble lack of mor·al standards

  Türkçe nasıl söylenir

  şōîng ı kıntemptıbıl läk ıv môrıl ständırdz

  Telaffuz

  /ˈsʜōəɴɢ ə kənˈtemptəbəl ˈlak əv ˈmôrəl ˈstandərdz/ /ˈʃoʊɪŋ ə kənˈtɛmptəbəl ˈlæk əv ˈmɔːrəl ˈstændɜrdz/

  Günün kelimesi

  groundling