show or affirm to be just and legitimate

listen to the pronunciation of show or affirm to be just and legitimate
İngilizce - Türkçe

show or affirm to be just and legitimate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

legitimate
{f} meşrulaştırmak
legitimate
{s} akla uygun
legitimate
(Tıp) lejitimat
legitimate
meşru doğmuş
legitimate
yasal

Onların yasal sıkıntıları var. - They have legitimate gripes.

legitimate
{f} onaylamak
legitimate
{f} yasal hale getirmek
legitimate
{s} yasal, türel
legitimate
legitimate stage oyuncuların ve seyircilerin bir arada bulundukları canlı tiyatro
legitimate
{f} haklı çıkarmak
legitimate
(sıfat) yasal, meşru, mantıklı, akla uygun, yerinde, haklı, soydan gelen
legitimate
{s} kabul edilmiş kurallara uygun
legitimate
kanuna uygun
legitimate
meşru olarak doğmuş
legitimate
{f} (çocuğun) nesebini tashih etmek
legitimate
(Tıp) Kanuna uygun, kanuni, meşru
legitimate
{s} soydan gelen
legitimate
{s} meşru olarak doğmuş, meşru
legitimate
(fiil) meşrulaştırmak, yasal hale getirmek, babası olduğunu onaylamak, onaylamak, haklı çıkarmak, mazur göstermek
İngilizce - İngilizce
legitimate
show or affirm to be just and legitimate

  Heceleme

  show or af·firm to be just and le·gi·ti·mate

  Türkçe nasıl söylenir

  şō ır ıfırm tı bi cîst ınd lıcîtımıt

  Telaffuz

  /ˈsʜō ər əˈfərm tə bē ʤəst ənd ləˈʤətəmət/ /ˈʃoʊ ɜr əˈfɜrm tə biː ʤɪst ənd ləˈʤɪtəmət/