sexual intercourse intentionally interrupted in order to avoid pregnancy

listen to the pronunciation of sexual intercourse intentionally interrupted in order to avoid pregnancy
İngilizce - Türkçe

sexual intercourse intentionally interrupted in order to avoid pregnancy teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coitus interruptus
çiftleşme interruptus
coitus interruptus
(Tıp) kesintili ilişki
İngilizce - İngilizce
coitus interruptus
sexual intercourse intentionally interrupted in order to avoid pregnancy

  Heceleme

  sex·u·al in·ter·course in·ten·tion·al·ly in·ter·rupt·ed in or·der to a·void preg·nan·cy

  Türkçe nasıl söylenir

  sekşuıl întırkôrs întenşınıli întırʌptîd în ôrdır tı ıvoyd pregnınsi

  Telaffuz

  /ˈseksʜo͞oəl ˈəntərˌkôrs ənˈtensʜənəlē ˌəntərˈəptəd ən ˈôrdər tə əˈvoid ˈpregnənsē/ /ˈsɛkʃuːəl ˈɪntɜrˌkɔːrs ɪnˈtɛnʃənəliː ˌɪntɜrˈʌptɪd ɪn ˈɔːrdɜr tə əˈvɔɪd ˈprɛɡnənsiː/

  Günün kelimesi

  dompteuse