serim

listen to the pronunciation of serim
Türkçe - İngilizce
(Tiyatro) exposition
layout
Türkçe - Türkçe
Roman, öykü gibi anlatı türlerinde giriş bölümüne verilen ad
Oyun, roman, hikâye, masal gibi anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm
Serme işi
İngilizce - Türkçe

serim teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

diffuser serim
yayındırıcı örtü
serim