sence of

listen to the pronunciation of sence of
Türkçe - Türkçe

sence of teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

SENCE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Senecât) Terazi taşı
sence
Sana göre, düşündüğün gibi
Türkçe - İngilizce
think of
sence
in your opinion

What, in your opinion, is the solution to the problem? - Sence sorun için çözüm nedir?

sence
think

Do you think it'll rain today? - Sence bugün yağmur yağacak mı?

Do you think I should tell Tom? - Sence Tom'a söylemelimiyim?

sence
according to you, in your opinion
sence of