secde

listen to the pronunciation of secde
Türkçe - İngilizce
prostrate
prostration
Prostrating oneself (while performing the namaz)
Secde etmek/secdeye varmak/secdeye kapanmak: prostrate oneself (while performing the namaz)
Sajda, (plural, sujud), Prostration to God in the direction of the Kaaba at Makkah. A Muslim is to praise Allah and glorify him. The position involves having the forehead, nose, both hands, knees and all toes touching the ground together
prostrating oneself in prayer
kowtow
prostration (worship)
kotow
sujud
sajdah
secde etmek
prostrate oneself
secde etmek
kowtow
secde etmek
kotow
secde etmek
to prostrate oneself
secde etmek/ye varmak/ye kapanmak
to prostrate oneself (while performing the namaz)
secde etmek
prostrate o.s
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Allah'ın (C.C.) huzurunda yere kapanış. İbadet ve Allah'a (C.C.) memnuniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yere kapanarak alın, burun ucu, eller, dizler ve ayak uçları yere gelecek şekilde yapılan en büyük tazim ifade eden hareket. Namazın bir rüknü
Alnı, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
Namaz kılarken alnı, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
(Osmanlı Dönemi) NAMAZ
SECDE SURESİ
(Osmanlı Dönemi) Kur'an-ı Kerim'in 32. Suresidir. Mekkîdir
Secde 1
(Kuran) Elif, Lam, Mim
Secde 10
(Kuran) Puta tapanlar: "Toprağa karışıp yok olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?" derler. Evet; onlar, Rab'lerine kavuşmayı inkar edenlerdir
Secde 11
(Kuran) De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." *
Secde 12
(Kuran) Suçluları Rablerinin huzurunda, başları öne eğilmiş olarak: "Rabbimiz! Gördük, dinledik, artık bizi dünyaya geri çevir de iyi iş işleyelim; doğrusu kesin olarak inandık" derlerken bir görsen!
Secde 13
(Kuran) Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair Benden söz çıkmıştır
Secde 14
(Kuran) Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını görün; doğrusu Biz de sizi unuttuk, yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın deriz
Secde 17
(Kuran) Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez
Secde 18
(Kuran) İnanan kimse yoldan çıkmış kimseye benzer mi? Bunlar bir olamazlar
Secde 19
(Kuran) İnanıp yararlı iş işleyenlere gelince, onların yaptıklarına karşılık, varacakları cennet konakları vardır
Secde 2
(Kuran) Şüphe götürmeyen Kitap, alemlerin Rabbi'nin indirdiğidir
Secde 20
(Kuran) Ama yoldan çıkanların, işte onların varacağı yer ateştir. Oradan çıkmak isteyişlerinin her defasında geri çevrilirler ve onlara: "Yalanlayıp, durduğunuz ateşin azabını tadın" denir
Secde 21
(Kuran) Belki yollarından dönerler diye and olsun onlara büyük azabdan önce dünya azabından tattırırız
Secde 22
(Kuran) Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim var mıdır? Şüphesiz suçlulardan öc alacağız. *
Secde 23
(Kuran) And olsun ki Musa'ya Kitap verdik; Sakın sen ona kavuşacağından şüphe etme Musa'ya verdiğimizi İsrailoğullarına doğruluk rehberi kıldık
Secde 24
(Kuran) Sabredip ayetlerimize kesin olarak inanmalarından ötürü, aralarından, onları buyruğumuzla doğru yola götüren önderler yaptık
Secde 25
(Kuran) Muhakkak ki Rabbin ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında hükmedecektir
Secde 26
(Kuran) Şimdi yurdlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onları doğru yola sevketmez mi? Bunlarda şüphesiz ibretler vardır. Dinlemezler mi?
Secde 27
(Kuran) Kuru yerlere suyu gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkardığımızı görmezler mi? Görmüyorlar mı?
Secde 28
(Kuran) Doğru söylüyorsanız bilidirin bu hüküm ne zaman verilecektir? derler
Secde 29
(Kuran) De ki: "Hükmümün verileceği gün inkarcılara ne inanmaları fayda verir ve ne de ertelenirler
Secde 3
(Kuran) Onu peygamberin kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır; O, senden önce peygamber gönderilmemiş olan bir milleti uyarman için sana Rabbinden gelen bir gerçektir. Belki artık doğru yolu bulurlar
Secde 30
(Kuran) Onları bırak, bekle; zaten onlar da senin akibetini beklemektedirler. *
Secde 4
(Kuran) Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden Allah'tır. O'ndan başka bir dostunuz ve şefaatçınız yoktur. Düşünmüyor musunuz?
Secde 5
(Kuran) Gökten yere kadar, olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yıl kadar tutan bir gün içinde O'na yükselir
Secde 6
(Kuran) O, görülmeyeni de görüleni de bilender, güçlüdür, merhametlidir
secde