secde 13

listen to the pronunciation of secde 13
Türkçe - Türkçe
(Kuran) Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair Benden söz çıkmıştır
secde 13