scrutinizing in detail; close; accurate; exact

listen to the pronunciation of scrutinizing in detail; close; accurate; exact
İngilizce - Türkçe

scrutinizing in detail; close; accurate; exact teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

narrow
{f} daraltmak
narrow
{f} daralmak

Bu geçit daralmaktadır. - That gap is narrowing.

narrow
parasızlık
narrow
kıt kanaat
narrow
ensizleşmek
narrow
dar düşünceli
narrow
hasis
narrow
{s} dar, ensiz
narrow
(fiil) daraltmak, kısmak, daralmak
narrow
{s} dar görüşlü

Tom dar görüşlü, değil mi? - Tom is narrow-minded, isn't he?

Tom dar görüşlü görünüyor. - Tom seems to be narrow-minded.

narrow
{s} sınırlı
narrow
{s} sınırlı, kısıtlı
narrow
{s} cüzi, az
narrow
çekmek
narrow
{i} çoğ. dar
narrow
(sıfat) dar, kısıtlı, sınırlı
narrow
{i} dar geçit
narrow
{s} sıkı, dikkatli
İngilizce - İngilizce
narrow
scrutinizing in detail; close; accurate; exact