scrape along

listen to the pronunciation of scrape along
İngilizce - Türkçe
az parayla geçinmek
idare etmek
kıt kanaat geçinmek
zar zor geçinmek/idare etmek
(Fiili Deyim ) zar zor geçinip gitmek
scrape along