sadness resulting from being forsaken or abandoned

listen to the pronunciation of sadness resulting from being forsaken or abandoned
İngilizce - Türkçe

sadness resulting from being forsaken or abandoned teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

loneliness
yalnızlık

Yalnızlık artık beni mutlu etmeyen bir hastalık. - The loneliness is a disease that makes me not happy anymore.

Yalnızlıktan daha kötü bir şey yok. - There's nothing worse than loneliness.

loneliness
tekbaşınalık
loneliness
birbaşınalık
desolation
terkedilmişlik
desolation
yalnızlık
desolation
ıssızlık
desolation
kimsesizlik
forlornness
ıssızlık
desolation
Haraplık, perişanlık, viranlık; virane, harabe; kimsesizlik, yalnızlık; keder, yeis
forlornness
işsizlik
desolation
viranlık
desolation
{i} üzüntü
desolation
yeis
desolation
(isim) kimsesizlik, yalnızlık; ıssızlık; haraplık, harabe, virane; perişanlık, üzüntü
desolation
{i} haraplık, perişanlık
desolation
{i} keder
loneliness
(isim) yalnızlık
İngilizce - İngilizce
forlornness
desolation
loneliness
sadness resulting from being forsaken or abandoned

  Heceleme

  sad·ness resulting from be·ing for·sak·en or a·ban·doned

  Türkçe nasıl söylenir

  sädnıs rizʌltîng fırm biîng fôrseykın ır ıbändınd

  Telaffuz

  /ˈsadnəs rēˈzəltəɴɢ fərm ˈbēəɴɢ fôrˈsākən ər əˈbandənd/ /ˈsædnəs riːˈzʌltɪŋ fɜrm ˈbiːɪŋ fɔːrˈseɪkən ɜr əˈbændənd/

  Günün kelimesi

  lavaliere