sırtına, omzuna yerleştirmek veya bir şeyi başka bir şey üzerine koymak

listen to the pronunciation of sırtına, omzuna yerleştirmek veya bir şeyi başka bir şey üzerine koymak
Türkçe - Türkçe
vurmak
sırtına, omzuna yerleştirmek veya bir şeyi başka bir şey üzerine koymak

    Heceleme

    sır·tı·na, om·zu·na yer·leş·tir·mek ve·ya bir şe·yi baş·ka bir şey ü·ze·ri·ne koy·mak

    Telaffuz