sırtına, omzuna yerleştirmek veya bir şeyi başka bir şey üzerine koymak

listen to the pronunciation of sırtına, omzuna yerleştirmek veya bir şeyi başka bir şey üzerine koymak
Türkisch - Türkisch
vurmak
sırtına, omzuna yerleştirmek veya bir şeyi başka bir şey üzerine koymak

    Silbentrennung

    sır·tı·na, om·zu·na yer·leş·tir·mek ve·ya bir şe·yi baş·ka bir şey ü·ze·ri·ne koy·mak

    Aussprache

    Wort des Tages

    wallah
Favoriten