you

listen to the pronunciation of you
Английский Язык - Турецкий язык
siz

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

sen

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

{z} 1. sen; siz; sizler; seni; sizi; sana; size: Hey you! Come here! Hey sen, buraya gel! You children don't be late! Çocuklar, siz geç
genellemelerde kullanılır
seni

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

sizi

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

Sizinle yaşamayı seviyorum. - I love living with you.

sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

size

Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez. - You are not allowed to violate the rules.

İçmek için size ne alabilirim? - What can I get you for drinking?

sen; siz; sizler; seni; sizi; sana; size: Hey you! Come here! Hey sen, buraya gel! You children don't be late! Çocuklar, siz geç
istediğin
sizden

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I am looking forward to hearing from you soon.

Ben sizden özür dilemeliyim. - I must beg your pardon.

sende

Senden küçük bir yardıma ihtiyacım var. - I need a little help from you.

Fark bu: o senden daha çok çalışıyor. - The difference is this: he works harder than you.

sizleri
thank you
teşekkür ederim

Evet, anlıyorum. Teşekkür ederim. - Yes, I understand. Thank you.

Sözleşme taslağı için sana teşekkür ederim. - Thank you for the draft of the Agreement.

her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

him
ona

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

that
(İnşaat) şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

this
bu
it
ona
our
bizim

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

somebody
birisi

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

somebody
{i} biri

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

us
biz
someone
birisi

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

that
o
thank you
teşekkürler

Hayır, teşekkürler. Tokum. - No, thank you. I'm full.

İyiyim, teşekkürler. Ya siz? - Fine, thank you. And you?

thank you
teşekkür ederiz

Geldiğiniz için teşekkür ederiz. - Thank you for coming.

Geldiğiniz için teşekkür ederiz. - Thank you for coming!

You bet
{k} Elbette!/Hay hay!
You can thank your
{k} Sen olmadığın için talihine şükret!
You can't be serious
Ciddi olamazsın!
You devil
Seni şeytan seni!
You don't say
{k} Yok canım!
You flatter yourself
O senin hüsnükuruntun
you and me
ikimiz

İkimizin mutlu olmasını istiyorum. - I want you and me to be happy.

İkimizin mutlu olmasını istiyorum. - I want for you and me to be happy.

you are a beauty
çok çirkinsin
you are bothering me
beni rahatsız ediyorsunuz
you are kidding
dalga geçmiyorsun
you are right
siz haklısınız
you are through
görüşebilirsiniz
you are through
hattınız bağlandı
you are wrong
siz haksızsınız
you bet
emin ol
you bet
elbette
you can find the schedule over there
tarifeyi orada bulabilirsiniz
you can pick it up in an hour
bir saat içerisinde alabilirsiniz
you can pick it up later today
bugün içerisinde alabilirsiniz
you can pick it up tomorrow
yarın alabilirsiniz
you can't miss it
mutlaka görürsün
you do that
(deyim) oyle yapmalisin
you do that
(deyim) hele oyle bir sey yap
you gave me the wrong change
yanlış para üstü verdiniz
you have a point there
haklısınız
you are welcome
hoşgeldiniz
you are my piece of paradise
benim bir parça cennetimsin
you are my piece of paradise
cennetten parçamsın
you are the real deal
iyi iş çıkardın
you are welcome
bir şey değil
you are welcome
hoşgeldin
you earned it
hak ettin
you got him by the short hairs
onu köşeye sıkıştırdın
you got it wrong
yanlış anladın
you got to see this
bunu görmen lazım
you gotta see this
bunu görmen lazım
you have a point
haklısın
you have to
senin ... lazım
you have to
zorundasın
you have to see it to believe it
inanmak için görmen lazım
you know
hani
you receive
(Bilgisayar) aldığınız
you see
gördün mü?

Yeni arabamı gördün mü? - Have you seen my new car?

Onun dışarı gittiğini gördün mü? - Did you see him go out?

you see
işte
you see
şimdi

Şimdi birini görüyor musun? - Are you seeing anybody now?

Şimdi gitmek zorundayım. Eşyalarımı nereye koyduğumu gördün mü? - I have to go now. Did you see where I put my things?

you see!
ya
you should know!
haberin olsun!
you snooze you lose
(deyim) sona kalan dona kalır
you too
siz de
you tube
bir video paylaşım sitesi
you want my mobile no
cep numaramı mı istiyorsun
you want my mobile number
cep numaramı mı istiyorsun
you'd better give it up
bu sevdadan vazgeç
you're cruisin for a bruisin
(deyim) kaşınıyorsun bak!
you're cruisin for a bruisin
(deyim) aranıyorsun bak!
you're god damn right
(deyim) yerden göğe kadar haklısın
you're having a laugh!
(deyim) ciddi olamazsın!
you're welcome to try
bir deneyin isterseniz
you've got it
(Bilgisayar) başardınız
you've made your bed, now lie in it
(deyim) eylemlerinin sonuçlarını kabul etmelisin
you've made your bed, now lie in it
(deyim) kendi düşen ağlamaz
You can lead a horse to water but you can't make it drink
(deyim) zorla güzellik olmaz
You can thank your lucky star it wasn´t you!
k. dili Sen olmadığın için talihine şükret!
You do well to accompany somebody about your age
(Atasözü) Cahil ile bal yeme, yaşdaş ile taş taşı
You rascal you!
Seni gidi seni!/Ah seni seni!
You would tell her, wouldn´t you?
1. Gidip ona yetiştirirsin, değil mi? 2. İlle ona söylersin, değil mi?
You´ve picked up a cold
k. dili Şifayı kapmışsın./Nezle olmuşsun
you and i
sen ve ben
you are completely perfect
tam anlamıyla mükemmelsin
you are funny
eğlencelisin
you are good
iyisin
you are in very good hands
emin ellerdesin
you are kidding me
Şaka mi yapıyorsun
you are my most precious
sen benim en kıymetlimsin
you are on your own
kendi başınasın

Remember if you get cought you are on your own - Unutma eğer yakalanırsan kendi başınasın.

you are welcome
Birşey değil
you are welcomed
seni bekliyoruz
you are what you eat
Ne yemek vardır
you are wrong
yanılıyorsun
you can
şunları yapabilirsiniz
you can start all over again
her şeye yeniden başlayabilirsin
you can stuff it
şunları yapabilirsiniz şeyler o
you can't
yapamazsın
you cant always get what you want
sen cant her zaman istediğini elde
you could hear a pin drop
Eğer damla bir pin duyabiliyordu
you don't say
söylemiyorsun
you first
önce sen
you go
gitmene
you know
farkındasın değil mi
you know
biliyorsun

you know, I love you.

Çok ilginç yerler biliyorsun, değil mi? - You know many interesting places, don't you?

Onu nasıl biliyorsun? - How do you know that?

you lost me
(deyim) Anlamadım! Kafam karıştı!
you make me laugh
Beni güldürmek
you may
sen olabilir
you must
gerekir

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

Kaybedilen zamanı telafi etmen gerekir. - You must make up for lost time.

you must touch penny
Eğer kuruş dokunmatik gerekir
you of all
Eğer tüm
you re
yeniden
you ride
sen sürmek
you said it nicely, well-put
Eğer güzel, iyi koymak dedi
you two
İki
you wash
Eğer yıkamak
You rascal you
Seni gidi seni!/Ah seni seni! You scratch my back and k.dili. Al gülüm, ver gülüm./Sen bana yardım et, ben de sana ederim
that
bağlaç ki
his
onun

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

my
benim
it
o
this
{s} (çoğ. these) bu
that
bu kadar

Bu kadarı yeter. Ben artık istemiyorum. - That's enough. I don't want any more.

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
Keşke

Keşke Tom daha iyi bir Fransızca konuşanı olabilse. - Tom wishes that he could be a better French speaker.

Keşke o zaman bütün hikayeyi bana anlatsaydın! - If only you had told me the whole story at that time!

that
(sıfat) öteki
that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
her
o
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

him
o
something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

their
onların

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

this
böylesine

Böylesine loş bir odada çalışmak imkansızdır. - It's impossible to work in a room this dim.

Bu, çocuk yetiştirmek için böylesine harika bir yer olurdu. - This would be such a great place to raise kids.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Her gün bu kadar sıcak mı? - Is it this hot every day?

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

her
dişil onun
her
dişil onu
her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

her
ondan

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

her
kendisi

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
somebody
bir kimse
something
biraz

Biraz geç olduğunu biliyorum ama şimdi uğramamın bir sakıncası var mı? Seninle tartışmam gereken bir şeyim var. - I know it's kind of late, but would you mind if I came over now? I have something I need to discuss with you.

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

that
böyle

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
that
için

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

them
onları

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

you are welcome
ben teşekkür ederim
you are welcome
önemli değil
you bet
kesinlikle
you know
yani
his
zam onunki
my
vay be
my
ünl
my
vay be!
my
hayret
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
million years
something
falan

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

Öğle yemeğin için bir sandviç falan hazırlayacağım. - I'll fix a sandwich or something for your lunch.

something
{i} önemli bir şey

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

that
in that mademki
that
O that
us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
her
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir. - This is a picture of her own painting.

his
eril onunki
it
ebe (oyunda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunlarda)
it
cinsel ilişki
this
(Bilgisayar) belirtilen
what you see is what you get
(Bilgisayar) ne görürsen onu alırsın
you bet
(Konuşma Dili) tabii
you see
efendim
you see
yani
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
onu
it
(oyunda) ebe
me
ben
me
beni
me
mi
my
aman!
second person
ikinci kişi
somebody
önemli birisi
something
(hiç yoktan iyi) bir şey
something
bir şey

Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler. - Some doctors say something to please their patients.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение you в Турецкий язык Турецкий язык словарь

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Английский Язык - Английский Язык
The person spoken to or written to, as a subject

You must do as I tell you.

The group of persons spoken, or written to, as an object

You are all supposed to do as I tell you.

Anyone, one; an unspecified individual or group of individuals

You have to be at least 36 inches high to go on this ride.

The group of persons spoken to or written to, as a subject

You are all supposed to do as I tell you.

The individual or group spoken or written to

Have you gentlemen come to see the lady who fell backwards off a bus?.

The person spoken to or written to, as an object

You must do as I tell you.

Used before epithets for emphasis

You idiot!.

pron. being one especially
{p} second person
is you, if you're thinking about copying or distributing this Package
A speaker or writer uses you to refer to the person or people that they are talking or writing to. It is possible to use you before a noun to make it clear which group of people you are talking to. When I saw you across the room I knew I'd met you before You two seem very different to me I could always talk to you about anything in the world What is alternative health care? What can it do for you? What you kids need is more exercise
The pronoun of the second person, in the nominative, dative, and objective case, indicating the person or persons addressed
Named insured and your spouse (if resident of same household)
Many states have Named insured and your spouse (if resident of same household)
Whatever you choose to be
pron. pronoun which replaces the name of the person or persons being addressed (2nd person, singular and plural)
U SEE C PLEASE CALL ME PCM
The employer For a complete definition of "employer" see Safety and Health Core Rules, chapter 296-800 WAC
You is the second person pronoun. You can refer to one or more people and is used as the subject of a verb or the object of a verb or preposition
In spoken English and informal written English, you is sometimes used to refer to people in general. Getting good results gives you confidence In those days you did what you were told
the one or ones being spoken to, as in: I guarantee that you will be satisfied or your money will be cheerfully refunded
mush
ya
you all
Alternative form of all of you. Plural form of you, including everyone being addressed

I'm glad you all came here today.

you all
Plural form of you or singular formal form of you

You all are driving that truck?.

you and what army
Alternative form of you and whose army
you and whose army
You can't do all that on your own

I'm going to stop you from going out with that girl! - Yeah? You and whose army?.

you are welcome
you're welcome
you are what you eat
If you eat well, you will be well; but if you eat badly you will feel bad
you bet
Expresses support, agreement, certainty or emphasis

You bet they'll re-run such a successful show next season.

you bet
Certainly; you're welcome; a reply to thank you or to a request

Could you give me a hand?/You bet!.

you can lead a horse to water but you can't make him drink
You can show someone how to do something, but you can't make them do it
you can say that again
That is very true
you can talk
used when someone receives criticism for something by someone else who is guilty of the same thing
you can't always get what you want
It is not always possible to get what is wanted
you can't fight city hall
Nothing can be done to change the situation, because it is a governmental decision

I see they're going to build the airport after all. I suppose you can't fight city hall.

you can't get a quart into a pint pot
Expression said to indicate that what is being discussed is not possible

They've asked me to get to New York by five o'clock, but you can't get a quart into a pint pot!.

you can't judge a book by its cover
It is not possible to make reliable judgments about things or people by considering external appearances alone
you can't make a silk purse of a sow's ear
It is not possible to produce something refined, admirable, or valuable from something which is unrefined, unpleasant, or of little or no value
you can't make an omelette without breaking eggs
In order to achieve something, it is inevitable and necessary that something should be destroyed
you can't polish a turd
Something inherently bad cannot be improved
you can't run with the hare and hunt with the hounds
You can't have it both ways
you can't say fairer than that
That is good, reasonable, or fair; one cannot hope for a better decision or outcome
you can't teach an old dog new tricks
It is almost impossible to change people's habits or traits or mindset
you can't tell a book by its cover
Alternative form of you can't judge a book by its cover
you don't dip your pen in company ink
One should avoid romantic relationships in the workplace

It wasn't money that attracted his current wife, Madeleine Deininger, who started working for Ravenswood in 1985. . . . We had the policy that you don't dip your pen in company ink. We stayed good friends for a long time, Peterson says.

you don't dip your pen in the company inkwell
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't dip your pen in the company's ink
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't dip your pen in the inkwell
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't need a weatherman to know which way the wind blows
You don't need an expert to tell you what you already know
you don't say
really?; no kidding!; is that so?

Hey, guess what? There's a country called Brazil! You don't say..

you get more with a kind word and a gun than you do with a kind word alone
It is advantageous not to rely solely on being nice
you get that
That's a normal occurence; that's typical

I tried driving into the city this morning during peak hour and it was so crowded. ― Yeah, you get that.

you get what you pay for
In commercial transactions, the quality of goods and services increases as the prices increase, i.e., the more one pays, the better the merchandise

Though it may sound unapologetically capitalistic to say so—there are times when even a certain crass Americanism has the ring of authority: you get what you pay for.

you go, girl
A feminist expression of encouragement
you guys
Plural of you

Hey you guys!.

you had to be there
Used to indicate to the interlocutor that the situation being talked about could only be properly understood if that person had been present

What he did was so hilarious, the way he was dancing... well, you had to be there.

you have the advantage of me
You know my name, but I do not know yours; what is it, please?; you know me but I do not know you
you kiss your mother with that mouth
Used to indicate that the other person's speech has become too obscene or vulgar

You kiss your mother with that mouth? mocked the man-who-was-ten. Matthew replied, No, but I kiss yours!.

you know
Expression signifying a pause or hesitation

I don’t usually get nervous in games and, you know, taking free kicks and penalties but that’s the first time I’ve been that nervous in, in a game, where I have to, I’m in a situation where I’m, you know... - BBC Interview with David Beckham.

you know
Expression used to imply meaning, rather than say it, such as when a person is embarrassed to say a word

Person 1: I heard you want to do that thing with me. Person 2: Do what? Person 1: You know... umm... Person 2: Oh do you mean sex? Person 1: Yeah.. that..

you know it
Indicates agreement, approval, encouragement

Man, I wonder if David found out. Is that why they divorced? You know it..

you know what
A phrase used to get someone's attention before announcing something

Well, you know what, he's got a cloud over him. You have to live with who you are and make your peace with your maker about what you really are.

you know what they say
Used to introduce, or alluding to, an apt adage

You know what they say about men with big feet, don't ya? A man in back smirked at me. I really didn't know what to say. I had heard the saying about men with big feet were supposed to be well hung, but I had no idea what would happen if I said something.

you knows it
Indicates agreement, approval, encouragement

We welcome you, you knows it. Didn't even need to ask, but it fine all right you did..

you knows it
You're right; I wholeheartedly agree with your statement

You knows it, bra!.

you learn something new every day
Uttered after acquiring new knowledge
you made your bed, now sleep in it
A moralizing rejection said to someone looking for an easy out, especially of a situation they put themselves into
you make the bed you lie in
A person's circumstances are normally the result of their own actions
you name it
Used after a short list to show that further examples are unnecessary; all kinds of things

There were ducks, geese, swans, you name it on the lake.

you need a bath
You need to take a bath
you never know
Used to speculate about a slight possibility

They are only running times in the 13.20s, but next year he could run 13.25 and you never know, he may end up running 13.1 quite easily.

you never know what you've got till it's gone
Good friends and acquaintances shouldn't be taken for granted
you pays your money and you takes your choice
Each person should make their own decisions

You can get there by bus, or train, or taxi. Whatever. You pays your money and you takes your choice.

you people
Members of a particular group, collectively

That is the type of thing you people would say.

you people
any outsiders of a clique
you scratch my back and I'll scratch yours
If you do me a favor then I will do you a favor; quid pro quo
you shouldn't have
Used to express gratitude at unnecessary generosity, especially when receiving a gift

What a lovely vase! You shouldn't have!.

you snooze you lose
If you are not alert and attentive, you will not be successful
you welcome
Eye dialect spelling of you're welcome
you what
An intensified version of what or huh
you win
Used to express resignation. To concede defeat even though one is not convinced of the opposing arguments

Ok. You win. I can't spend all day arguing over such a small detail. I've got much more important things to do.

you wish
Used to express the speaker's skepticism about a preceding statement concerning some desired or assumed state of affairs

They can't bench me. I'm the best shooter on the team. / You wish!.

you'd
You would
you'd
You had
you'd
You should
you'd've
you would have; you’d have, you would’ve; you woulda

If you had been there, you'd've laughed your head off.

you'll
you will
you'll
you shall
you'll've
You will have

If you never do another thing you'll've done more than any architect I know.

you'ns
You, you all
you'ns
Contraction of you ones
you're
you are

You're smarter than I am.

you're never too old to learn
It is possible to learn new things, at any age; (implying) follow your desires and dreams
you're on
Used to indicate acceptance by the speaker of a proposal or challenge, especially a competitive one

Let's play a game of chess. ― You're on!.

you're right
Indicates that what the interlocutor said/says is correct
you're telling me
Used to indicate that the speaker was in agreement with the preceding statement before it was made
you're welcome
Used to acknowledge thanks; you are welcome; ritual reply to “thank you”
you's
Contraction of you is

AAVE, also youse) You's a damn fool!.

you'se
Eye dialect spelling of you is; Second-person singular present indicative of to be; Second-person plural present indicative of to be
you've
you have
you've got to crack a few eggs to make an omelette
In order to achieve something, it is inevitable and necessary that something should be destroyed
you've got to laugh
Used when somebody sees the funny side to a tough situation, to remind not to take things so seriously

The army teaches you to rely on yourself. It teaches you a whole lot of crap, like that some of those guys are real arseholes, and wouldn't stand a chance in the outside world. But you've got to laugh at that, man. It doesn't matter. It teaches you not to give a damn about anything, that nothing really matters.

you've made your bed, now lie in it
You must accept the consequences of your actions
you'ven't
you have not
you-know-what
Something whose name one does not want to mention, but which is known to the person to whom one is speaking
you-know-who
Person or entity whose name one does not want to mention but which is known to the person to whom one is speaking

And 'St—'st—'st and What's-his-name, and also You-know-who / The task of filling up the blanks I'd rather leave to you.

you-uns
You (as subject or object)

Guthrie turned upon him a face aglow with gratification. ‘That's what makes me like you-uns, stranger,’ he said, cordially.

your mission, should you choose to accept it
Your mission or task; what you must do

We recently heard about a particularly daring espionage coup. Your mission, should you choose to accept it, is to listen to our panelists as they describe a tactic that even Matt Helm had never thought of.

you left me at the altar
If someone told me "you left me at the altar", they were accusing me of not showing up at the wedding when I had promised to marry them. "The altar" is the church altar that the man and wife stand in front of during the wedding ceremony
you left me at the altar
someone is rejected or his/her hopes are not fulfilled
You can catch more flies with honey than with vinegar
(Atasözü) You can win people to your side more easily by gentle persuasion and flattery than by hostile confrontation
You can lead a horse to water but you can't make it drink
(deyim) you can give someone the opportunity to do something, but you cannot force them to do it
You know the drill
(deyim) An expression meaning "You know what to do, no questions required"
you are on
(deyim) You have a deal, you have a date

When she suggested they go out for dinner, he said, You're on..

you betcha
That is correct! Right! You got it! "When I asked, "Are you coming?", she said, "You betcha.""
you can't have your cake and eat it
(deyim) Have or do two things at the same time that are impossible to have or do at the same time

You can't have your cake and eat it - if you want more local services, you can't expect to pay less tax.

you lost me
(deyim) "You lost me" means that you do not understand what the speaker is saying. It's usually used when someone is explaining something very complicated and the listener gets confused
you snooze you lose
(Atasözü) If you are not alert you will lose an opportunity, seize the opportunity. "Store clerks sometimes charge too much for a product. If you snooze, you lose."
you'ns
(US, regional, North, North East) Contraction of you ones
you've got me there
Something that you say when you do not know the answer to a question

A: 'How many miles is five kilometres?' B: 'You've got me there.'.

you are what you eat
concept that to be fit and healthy you must eat good nutritious food
you can't always get what you want
one must make a distinction between what one desires and what one already has
you don't know what you are saying
you're talking trash, you're talking foolishly, your words are highly illogical
I have to love you and leave you
Used as an affectionate way of saying goodbye
I'll see you and raise you
Used to accept a bet, and at the same time raise the stakes

I'll see your $20 and raise you $200.

I'll see you and raise you
More generally, used when someone produces or reveals something. One says this to announce they will answer by producing or revealing something of their own

I'll see your gigabyte and raise you a terabyte.

ME
Middle English
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
sideband
as you sow, so shall you reap
The personal consequences of one's actions are in proportion to the good or bad intentions towards others
give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed h
It is more worthwhile to teach someone to do something, than to do something for them
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

if you lie with dogs you will get fleas
It is important whom to choose as one's closest acquanitances
it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
Italian
it
Italy
it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it's not what you know but who you know
For success, and especially to obtain employment, one's knowledge and skills are less useful and less important than one's network of personal contacts

It's not what you know but who you know, Shelby said, as she rummaged through a bag to find the business card he'd handed her.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the subject of a verb, used without and
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

once you go black, you never go back
An expression assuming that once a person of another race gets in a sexual relationship with a black person they won't return to their own race
one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

s.o.
someone
s.o.
significant other
some days you get the bear, other days the bear gets you
One cannot always overcome a powerful adversary
somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody is
someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
someone's
someone has
something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
To a high degree
something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

that
That thing

That was an interesting example.

that
Which, who

I like the song that you wrote.

that
To a given extent or degree; particularly

I'm just not that sick.

that
indeed

That it is.

that
The (thing) being indicated (at a distance from the speaker, or previously mentioned, or at another time)

That battle was in 1450.

that
Connecting noun clause (as involving reported speech etc.)

He told me that the book is a good read.

that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

that
Connecting a subordinate clause indicating purpose

He must die that others might live.

the fucking you get isn't worth the fucking you get
The sexual satisfactions that one receives from a spouse or romantic partner are not sufficient to compensate for the significant periods of bad faith and unpleasant treatment which such relationships routinely involve

I can't believe a little pussy got me into dis mess. Shit happens, Service said. Sometimes the fucking you get isn't worth the fucking you get..

the fucking you get isn't worth the fucking you take
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the fucking you get isn't worth the fucking you're going to get
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the screwing you get isn't worth the screwing you get
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the screwing you get isn't worth the screwing you take
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
the screwing you get isn't worth the screwing you're going to get
Alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
their
Belonging to someone of unknown gender
their
Belonging to them

This is probably their cat.

them
Third personal plural pronoun used after a preposition or as the object of a verb

She treated them for a cold. (direct object).

them
Third person singular pronoun of indeterminate or irrelevant gender

If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the LORD thy God, in transgressing his covenant, nd hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded; nd it be told thee, and thou hast heard of it, and enquired diligently, and, behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel: hen shalt thou bring forth that man or that woman, which have committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die.

them
those

Them kids need to grow up.

this
A known (thing)

I met this woman the other day who's allergic to wheat. I didn't even know that was possible!.

this
The (thing) here

This classroom is where I learned to read and write.

what you see is what you get
The screen image resembles the printed output
what you see is what you get
The image corresponds to the reality

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

what-you-see-is-what-you-get
Maintaining close correspondence between screen image and printed image
what-you-see-is-what-you-get
Alternative spelling of what you see is what you get
wherever you go, there you are
An admonition that one cannot run from one's problems indefinitely
who are you and what have you done with someone
Said to express surprise due to a perceived drastic change of behaviour of a person
her
High Efficiency Red
Турецкий язык - Английский Язык

Определение you в Турецкий язык Английский Язык словарь

her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

his
feeling

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

her
any

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

her
(Askeri) each

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

her
pan

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

her
omni

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

his
emotion

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) for all

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

her
soever
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
scoundrel
it
lower
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Whoever comes will be welcomed. - Her gelen sıcak karşılanacak.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

her
whatever

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
dig into
it
{f} jog
it
push
it
bastard
it
pooch
it
{f} pushing
it
{f} shove
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
chord
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
{i} consciousness
his
sensation, feeling
his
(a) feeling; (an) emotion
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
mutt
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
malumunuz As you know ....; Of course you know that ....; ... is something you a
(...)
sıhhatler olsun! I hope it does you good!/I hope you enjoy it!
(said to someone who has just had a bath, haircut, or shave)
teveccühünüz efendim. You're very kind./That's very kind of you./You flatter me
(said after receiving a compliment)
us
{i} senses
you are
{k} you're
you have
{k} you've
zahmet olmazsa if it doesn't put you out .../if it doesn't put you
to any trouble .../if it doesn't inconvenience you
you
Избранное