women

listen to the pronunciation of women
Английский Язык - Турецкий язык
kadınlar

Biz, erkekler kadınları beklemeye alışığız. - We men are used to waiting for the women.

Kadınlar gerçekten ellerinden geleni yaptılar. - The women really gave it their utmost.

kadın

Kadınlar gerçekten ellerinden geleni yaptılar. - The women really gave it their utmost.

Yirmili yaşlarda birçok geç kadın yaz tatilleri esnasında yurt dışına gitmeyi planlıyorlar. - Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.

kadın milleti
i., çoğ., bak. woman
(isim) Nisa
kady
bayanlar

Çok güzel bayanlar var. - There are very beautiful women.

Amerika Birleşik Devletleri FIFA'nın Bayanlar Dünya Kupasını kazandı. - The U.S. has won FIFA's Women's World Cup.

kad
sister
abla

Mary Tom'un ablasıdır. - Mary is Tom's older sister.

O benim annem değil fakat en büyük ablamdır. - She is not my mother but my oldest sister.

individual
(Hukuk) bireysel

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

woman
kadın

Afedersiniz, bu kadın kim? - Excuse me, who is this woman?

İran, Amerikalı kadının serbest bırakılmasını engelliyor. - Iran balks at release of American woman.

wife

Eşim de seni görmekten memnun olacak. - My wife will be glad to see you, too.

İyi bir kız çocuğu, iyi bir eş yapacaktır. - A good daughter will make a good wife.

female
dişi

O köpek erkek mi yoksa dişi mi? - Is that dog male or female?

Üç tane köpeğim var; birisi erkek, diğerleri dişi. - I have three dogs; one is male and the others are female.

girl
kız

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

individual
birey

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

wife
zevce
female
kadın

O ilk Japon kadın astronot olacak. - She will be the first female Japanese astronaut.

Qipao 17.yüzyıl Çin'inde yaratılmış klasik kadın giysisidir. - The qipao is a classic female garment that originated in 17th century China.

sister
kız kardeş

Bunlar benim kız kardeşimin dergileri. - These are my sister's magazines.

Dün kız kardeşim Kobe'ye gitti. - Yesterday my sister went to Kobe.

wife
hanım
mate
ahbap
sister
kardeş

O benim kız kardeşimi oyuncaklarından etti. - He deprived my little sister of all her toys.

Bunlar benim kız kardeşimin dergileri. - These are my sister's magazines.

wife
{i} karı

Karısıyla İnternet üzerinden tanıştı. - He met his wife online.

Onun karısı neye benziyor? - What is his wife like?

spouse

Eşinizle birlikte ne kadar zaman harcarsınız? - How much time do you spend with your spouse?

Cuma akşamları, deniz aşırı ülkelerde eşleriyle birlikte çalışan bir grubumuz Chuck's Bar and Grill'de buluşurlar. - On Friday evenings, a group of us with spouses working overseas meet at Chuck's Bar and Grill.

women authors
kadın yazarlar
women employees
kadın işçiler
women employees
(Ticaret) kadın çalışanlar
women philosophers
kadın filozoflar
women teachers
kadın öğretmenler
women workers
(Ticaret) kadın işçiler
women' s rights
kadın hakları
women' s studies
kadın çalışmaları
women's liberation
kadın özgürlüğü
women's magazine
kadın dergisi
women's movement
kadın hareketi
women's periodicals
kadın dergileri
women’s health
(Tıp) kadın sağlığı
women’s movement
kadın hareketi
women’s shelter
kadın sığınma evi
women's rightist
kadın hakları savunucusu
women acting together for change
Kadınların birlikte değişim için hareket
women and children
kadınlar ve çocuklar
women and children first
kadınlar ve çocuklar
women as distinguished from men
erkek ayırt kadını
women collectively
kadınlar topluca
women considered as a group
kadınlar bir grup olarak kabul
women in development
kalkınmada kadın
women in love
aşık kadın
women in science and engineering
bilim ve mühendislik kadınlar
women officers' course
kadın subay ders
women's army auxiliary corps
kadın ordusu yardımcı kolordu
women's army corps
kadın kolordu
women's association
kadın derneği
women's auxiliary air force
kadın yardımcı hava kuvvetleri
women's cancer juvenile diabetes
kadın kanser çocuk diyabet
women's clothing
kadın giyim
women's gallery
kadın galeri
women's group
kadın grubu
women's gymnastics
kadınların jimnastik
women's institute
kadın enstitüsü
women's lavatory
Kadınların tuvalet
women's libber see women's lib
kadın libber feminizm hareketi görmek
women's liberation, women's lib
feminizm, kadın lib
women's oppression
(Sosyoloji, Toplumbilim) Kadına yönelik şiddet

The nature of women's oppression has changed as societies have developed.

women's prison
kadınlar hapishanesinde
women's rights
Kadın hakları
women's room
kadın oda
women's shelter
kadın sığınma evi
women's singles
tek bayanlar
women's suit
bayan takım elbise
women, collectively; womankind
kadın, topluca; kadınlar
women, females collectively
kadın, kadın topluca
women, womankind
kadınlar, kadınlar
women, womenfolk, womankind
kadınlar, kadınlar, kadınlar
women´s lib
kadınların özgürlük hareketi
women´s liberation movement
Kadınların Özgürlüğü Hareketi
women´s liberation. women´s liberation
Kadınların Özgürlüğü Hareketi
women and communism
kadınlar ve komünizm
women and journalism
kadınlar ve gazetecilik
women and literature
kadınlar ve edebiyat
women and psychonalysis
kadınlar ve psikanaliz
women and socialism
kadınlar ve sosyalizm
women and war
kadınlar ve savaş
women artists
kadın sanatçılar
women bank employees
kadın banka çalışanları
women communists
kadın komünistler
women composers
kadın besteciler
women consumer
kadın tüketiciler
women costume designers
kadın giysi tasarımcıları
women educators
kadın eğitimciler
women executives
kadın yöneticiler
women fashion designers
kadın moda tasarımcıları
women government executives
kadın kamu yöneticileri
women in agriculture
tarımda kadınlar
women in development
kalkınmada kadınlar
women in education
eğitimde kadınlar
women in islam
islamda kadınlar
women in literature
edebiyatta kadınlar
women in motion pictures
sinemada kadınlar
women in politics
politikada kadınlar
women in rural development
kırsal kalkınmada kadınlar
women in the food industry
besin endüstrisinde kadınlar
women journalists
kadın gazeteciler
women lawyers
kadın hukukçular
women merchants
kadın tüccarlar
women missionaries
kadın misyonerler
women musicians
kadın müzisyenler
women novelists
kadın roman yazarları
women painters
kadın ressamlar
women peasants
köylü kadınlar
women photographers
kadın fotoğrafçılar
women physicians
(Tıp) kadın hekimler
women poets
kadın şairler
women poets, turkish
kadın şairler, türk
women political prisoners
kadın siyasal mahkumlar
women prisoners
kadın mahkumlar
women school superintendents
kadın okul müdürleri
women singers
kadın şarkıcılar
women social reformers
sosyal reformcu kadınlar
women's army corps
(Askeri) ordu kadın teşkilatı
women's army corps
(Askeri) ordu kadın sınıfı
women's army corps
(Askeri) ORDU KADIN SINIFI, ORDU KADIN TEŞKİLATI: Kara ordusunun, gayri muharip hizmetleri için kadınlardan mürekkep sınıfı
women's army corps reserve
(Askeri) ORDU KADIN İHTİYAT SINIFI, ORDU KADIN İHTİYAT TEŞKİLATI: Müşekkel ihtiyat teşkilatının, gayri muharip hizmetler için kadınlardan mürekkep kısmı. WOMEN'S ARMY CORPS SERVICE MEDAL: ORDU KADIN SINIFI HİZMET MADALYASI: Hem ordu kadın yardımcı sınıfı (Women's Army Auxiliary Corps) 'nda hem de ordu kadın sınıfında hizmeti belirten madalya
women's army corps reserve
(Askeri) ordu kadın ihtiyat sınıfı
women's associations
kadın örgütleri
women's branch
kadın kolu
women's branch
kadın kolları
women's institutes
kadın kuruluşları
women's lib
(isim) feminizm hareketi
women's lib
{i} feminizm hareketi
women's lib
{k} bak
women's liberation
Kadınların Özgürlüğü Hareketi
women's liberation movement
feminizm hareketi
women's medical specialist corps
(Askeri) KADIN SIHHİ UZMANLAR SINIFI: ABD ordusunda; ordu sağlık başkanının tensip ettiği okullardan mezun olarak ordu hizmetine girmiş olan kadın subaylardan müteşekkil sınıf. Bunlar; diyetçilik, meşguliyetle tedavi ve fizik tedavisi olmak üzere üç ayrı ihtisas kolundan birine dahildir. WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS RESERVE: KADIN SIHHİ UZMANLAR SINIFI İHTİYATI: Müşekkel ihtiyat teşkilatının kadın subaylardan mürekkep olan kısmı. Bunlar; diyet hemşireleri (dieticions), fizik tedavi uzmanları (physical therapist) ve meşguliyetle tedavi uzmanları (occupational therapist) tir
women's quarters
harem dairesi
women's team
bayanlar takımı
women's television program
(Basın) kadın programı
working women
(Ticaret) çalışan kadınlar
womanizer, one who pursues women
zampara, bir kadının peşine düşer
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

mate
arkadaş

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

spouse
{i} eş, koca/karı
spouse
{i} hayat arkadaşı
woman
avrat
individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

individual
fert
mate
{f} çiftleşmek
individual
{s} özel
individual
{s} şahsi
individual
{i} şahıs
mate
{i} ortak
mate
{i} paraguay çayı
mate
{f} dengini bulmak
mate
{f} evlenmek
sister
yenge

Babanın ya da annenin kız kardeşi senin yengendir. - The sister of your father or mother is your aunt.

İki yıl önce kardeşimin ansızın ölmesinden beri, yengem onun kendisine bıraktığı küçük mücevher dükkanına gitmeye devam etti. - Since my brother died suddenly two years ago, my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

sister
kızkardeş

O, kızkardeşi Mary'yi aradı. - He called his sister, Mary.

Kızkardeşini görmek istiyorum. - I want to see your sister.

sister
{i} hemşire

Kız kardeşim hemşiredir. - My sister is a nurse.

Hemşire, bu hastayı gözünüzün önünden ayırmayın. - Sister, don't let this patient out of your sight.

spouse
karı kocadan her biri
woman
woman suffrage kadınların oy kullanma hakkı
woman
bayan

Bu mektup yaşlı bayanadır. - This letter is to the old woman.

Güzel bir Estonyalı bayanla evleneceğim. - I will marry a beautiful Estonian woman.

woman
Avrasya
woman

Şu kadını görüyor musun? O benim eşim. - Do you see that woman? She's my wife.

Politikacı eşi olmayan bir kadını öperken kameraya yakalandı. - The politician was caught on camera kissing a woman who is not his wife.

woman
dili kadın
woman
karı

Sanırım, o kadın onun karısıdır. - That woman is his wife, I think.

Hiç hak etmediği, harika bir kadın olan karısından bıkmıştı. - He was bored with his wife, an excellent woman he didn't deserve.

woman
{ç} wom.en (wîm'în)
woman
woman hater kadın düşmanı
woman
kadın cinsi
woman
dili eş
woman
(sıfat) kadın
woman
gaco
woman
eksik etek
wife
{i} (çoğ. wives) karı

She's my wife. O benim karım.

divorced women
boşanmış kadınlar
employment of women
kadınların istihdamı
female
bayan

Çinli bayan arkadaşlarımın onları disipline sokmamdan hoşlandıklarını biliyorum. - I know that my Chinese female friends enjoy my disciplining them.

Öpüşen iki bayan şarkıcının bir videosunun neden bu kadar ilgi çektiğini anlamıyorum. - I don't understand why a video of two female singers kissing is getting so much attention.

female
dişi fiş
female
(Tıp) kadın cinsine mahsus
girl
kadın

Peter, çocuksu kızlardan bıktı ve gerçekten olgun bir kadınla tanışmak istedi. - Peter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.

Kız ince belli bir kadın haline geldi. - The girl has grown into a slender woman.

individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
(Tıp) individual
international women's day
dünya kadınlar günü
mate
birbirine geçirmek
mate
(Tıp) Eş, karı veya koca
mate
eş olmak
mate
bağlamak
mate
birleştirmek
mate
lan
mate
eşleştirmek
mate
karı
mate
birader
mate
yardak
mate
muavin
mate
(Tıp) mate
mate
(Askeri) ikinci süvari
mess around with women
fındık kırmak
poor women
yoksul kadınlar
single women
bekar kadınlar
spouse
arkadaş
spouse
kuma
spouse
(Bilgisayar) eşi

Hem siz hem de eşiniz geliyorsa, lütfen bana bildirin. - If both you and your spouse are coming, please let me know.

Eşiniz sizinle birlikte kiliseye katılır mı? - Does your spouse attend church with you?

spouse
ortak
violence against women
kadınlara şiddet
violence to women
kadına şiddet
wife
bayan

Çirkin bir bayan eş bahçenin etrafındaki iyi bir çit gibidir. - An ugly wife is a good fence around the garden.

Bayan Davis sadece mükemmel bir eşti. - Mrs. Davis was anything but a perfect wife.

wife
hayat arkadaşı
woman
hanım

Kadın olmak zordur. Erkek gibi düşünmeyi, hanımefendi gibi davranmayı, genç kız gibi görünmeyi ve de eşek gibi çalışmayı gerektirir. - It's hard to be a woman. One must think like a man, act like a lady, look like a girl, and work like a horse.

woman
zenne
wife
kadın

Sanırım, o kadın onun karısıdır. - That woman is his wife, I think.

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

female
dişilere ilişkin
girl
kadın işçi
girl
sevgili

Sevgilisi okul oyunu için başka bir kızı öpmek zorunda olduğu için Mary mutsuz. - Mary's not happy that her boyfriend has to kiss another girl for the school play.

Bu gece kardeşimin sevgilisiyle buluşacağım. - I'm going to meet my brother's girlfriend tonight.

individual
başlı başına
individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
kişi

Her kişi bir bireydir. - Every person is an individual.

Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz. - We are currently looking for individuals who have experience in customer service.

mate
çiftleştirmek
mate
(hayvan) eş
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение women в Турецкий язык Турецкий язык словарь

GAL
(Osmanlı Dönemi) (Gâle) f. Uzak, baid, ırak
MATE
(Osmanlı Dönemi) Öld
gal
Ağaçlı çukur yer
gal
Tasma
mate
Paraguay çayı
mate
Yaprakları çay gibi haşlanarak içilen ve Brezilya çayı da denilen bitki
mate
Kahve kreması
sis
Kalın su buğusu
sis
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman: "Kalkuta'yı süt mavisi bir akşam sisi kaplıyor."- R. H. Karay
sis
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
sis
Tevfik Fikret 'in, istanbul'a lanetler yağdırdığı ünlü şiiri
Английский Язык - Английский Язык
{n} of woman, the primitive and correct orthography is wimmen
They are finally getting some respect (not to mention specialized models) from the various athletic shoe manufacturers Back in the Baby Boomer days, they invariably wore Keds (or something like them) to gym class; except for the one or two rebels who wore high-top Chucks instead Famous women athletes include (but are not limited to) Brandi Chastain, Cynthia Cooper, and Sheryl Swoopes They take their workouts seriously if you whistle or yell "Cute Pink Chucks!" you may get your brains realigned with the flat side of a barbell plate
Adult females including working women (who are engaged in gainful activities usually outside the home), battered women (who are physically and mentally abused over an extended period), and pregnant women
pl
Deaf women around the world have their own organizations See Women
Illustration Search Example
Considered a designated group where their representation is below labour market availability in an occupational group
of Woman
irregular plural of woman
Women is the plural of woman. the plural of woman. National Organization for Women Women's Army Corps women's movement
wimmin
men

It is agonizing for the united States to lose our young men and women. - It is agonizing for America to lose our young men and women.

Generally, men are taller than women. - In general, men are taller than women.

fish
skirts
Women's Christmas
January 6th, the Feast of the Epiphany, and traditionally a day for men to do the housework
women's lib
the feminist movement for equal rights; women's liberation
women's libber
A member or supporters of the women's liberation movement; a feminist
women's libbers
plural form of women's libber
women's liberation
The freedom of women from sexism; equal rights for women

Fourier was the most ardent and voluminous advocate of women's liberation and of sexual freedom among the early socialists.

women's liberation
A campaign for this goal
women's studies
The academic field which examines topics concerning women, feminism, gender and politics
women's suffrage
Women's suffrage is the right of women to vote on the same terms as men. This was the goal of the suffragists and the "Suffragettes"
Women International Zionist Organization
women's Zionist organization set up to train women immigrants in different fields (founded in 1920 in London)
Women in Love
a novel by D. H. Lawrence about two sisters, Ursula and Gudrun Brangwen, and their difficult relationships with men (1921)
Women's Army Corps
U.S. Army unit. It was established (as the Women's Auxiliary Army Corps) by Congress to enlist women for auxiliary noncombat duty in World War II. Its first head was Oveta C. Hobby. By 1945 nearly 150,000 women had served. Women relieved thousands of men of their clerical assignments, and many performed nontraditional jobs such as radio operator, electrician, and air-traffic controller. After the war the government requested former servicewomen to reenlist to meet the staffing needs of army hospitals and administrative centres. The WAC became part of the regular army with the passage of the 1948 Women's Armed Services Integration Act. The WAC remained a separate unit of the U.S. Army until 1978, when male and female forces were integrated
Women's Army Corps
military unit formed in the United States during WWII to give women the opportunity to serve the war effort in non-combat positions
Women's Institute
the WI a British organization for women, especially women in country areas, who meet for social and educational activities
Women's Lib
Women's Lib is the same as Women's Liberation. all the ideas, actions, and politics relating to giving women the same rights and opportunities as men men's lib libber
Women's Liberation
Women's Liberation is the belief and aim that women should have the same rights and opportunities in society as men. = feminism
Women's National Basketball Association
professional basketball league for women in the USA
Women's Suffrage
{i} movement for women's suffrage is an economic and social and political reform movement intended to extend suffrage
women and children first
priority for women and children
women officers' course
set of lectures for women that want to be officers in the army
women's gallery
place where women sit in orthodox synagogues
women's group
A women's group is a group of women who meet regularly, usually in order to organize campaigns
women's gymnastics
branch of sports that deals with developing and training the muscles of women
women's lib
{i} women's liberation movement directed towards equal rights for women
women's liberation
{i} women's liberation movement directed towards equal rights for women
women's movement
You use the women's movement to refer to groups of people and organizations that believe that women should have the same rights and opportunities in society as men. all the women who are involved in the aim of improving the social, economic, and political position of women and of ending sexual discrimination. Diverse social movement, largely based in the U.S., seeking equal rights and opportunities for women in their economic activities, personal lives, and politics. It is recognized as the "second wave" of the larger feminist movement. While first-wave feminism of the 19th and early 20th centuries focused on women's legal rights, such as the right to vote, the second-wave feminism of the "women's movement" peaked in the 1960s and '70s and touched on every area of women's experience including family, sexuality, and work. A variety of U.S. women's groups, including the National Organization for Women, sought to overturn laws that enforced discrimination in matters such as contract and property rights and employment and pay. The movement also sought to broaden women's self-awareness and challenge traditional stereotypes of women as passive, dependent, or irrational. An effort in the 1970s to pass the Equal Rights Amendment failed, but its aims had been largely achieved by other means by the end of the 20th century
women's rights
privileges that women have
women's room
The women's room is a toilet for women in a public building. A restroom for women. a public toilet for women British Equivalent: ladies men's room
women's singles
game in which two women compete against each other (Tennis)
women's studies
An academic curriculum focusing on the roles and contributions of women in fields such as literature, history, and the social sciences. the study of women in history, literature, and society
women's wear
Clothing for women
Wonder Women
plural form of Wonder Woman
GAL
Guardian Ad Litem, an individual (often a lawyer) appointed to represent the best interests of a child or incapacitated person for the purpose of a legal procedure
Gal
The symbol for the cgs unit of acceleration, gal or galileo
Gal
Alternative form of Gal
Sister
Formal title for any female member of a religious or fraternal organization. (Compare Miss.)

Please welcome Sister Smith as she moves from her former congregation to her new congregation.

Sister
Title of respect for an adult female member of a religious or fraternal order

At the convent, Sister Grace supervises the kitchen.

Sister
An informal title used as part of another moniker:

Native American leader Chief Seattle urged ecological responsibility, referring to Brother Eagle and Sister Sky in his purported 1854 speech.

butt women
plural form of butt woman
comfort women
plural form of comfort woman
female
Someone or something of feminine sex or gender
female
Belonging or referring to the sex which is generally characterized as the one associated with the larger gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made)
first women
plural form of first woman
gal
gallon

The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon.

The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon.

gal
An adolescent girl or young woman
girl
A young female (in contrast to boy), usually a child or adolescent

Amanda is a girl of 16.

girl
A boy with girl-like qualities, especially squeamishness

Stop being such a girl and punch back.

girl
a girlfriend

I'm going to meet my girl over there.''.

girl
A queen (the playing card.)* Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
girl
a daughter

Your girl turned up on our doorstep.

individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
little women
plural form of little woman
mate
To pair in order to raise offspring
mate
A ship's officer, subordinate to the master on a commercial ship
mate
To match, fit together without space between

The pieces of the puzzle mate perfectly.

mate
A friend, colleague etc.; an informal and friendly term of address to a stranger, usually of the same sex. Often used in direct address to any male
mate
Alternative spelling of maté., an aromatic tea-like drink prepared from the holly yerba maté (Ilex paraguariensis)
mate
Short for Checkmate
mate
Short for first mate
mate
A sexual partner
mate
To win a game of chess by putting the opponent in checkmate
mate
The abovementioned plant; the leaves and shoots used for the tea
mate
In naval ranks, a non-commissioned officer or his subordinate (e.g. Boatswain's Mate, Gunner's Mate, Sailmaker's Mate, etc)
mate
A technical assistant in certain trades (e.g. gasfitter's mate, plumber's mate); sometimes an apprentice
mate
To copulate
mate
a fellow, associate, colleague, or someone with whom something is shared, e.g. classmate, shipmate
maté
A cup of this drink
maté
An evergreen tree, Ilex paraguariensis, native to South America, cultivated for its leaves
maté
A beverage, resembling tea, made from the dried leaves of this plant
muscle women
plural form of muscle woman
old women
plural form of old woman
right-hand women
plural form of right-hand woman
scarlet women
plural form of scarlet woman
sister
a form of address to a woman
sister
any woman or girl with whom a bond is felt through common membership of a race, profession, religion or organization, such as feminism

Sisters Are Doin’ It for Themselves.

sister
a daughter of the same parents as another person; a female sibling

My little sister is an annoying pest.

sister
To strengthen (a supporting beam) by fastening a second beam alongside it

I’m trying to correct my sagging floor by sistering the joists.

spouse
to wed, to espouse

Of Lady Auranthe, our new-spoused daughter?.

spouse
A person's husband or wife; a husband's wife or wife's husband is his or her spouse, respectively
wife
The female of a pair of mated animals

A new wife for the gander is introduced into the pen.

wife
A married woman, especially in relation to her spouse
woman
An adult female human
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
sis
Shortened form of sister
sister
The XML format that FamilyRelations, in particular, uses to load sequence information A format served by canal
sister
a female person who is a fellow member of a sorority or labor union or other group; "none of her sisters would betray her" (Roman Catholic Church) a title given to a nun (and used as a form of address); "the Sisters taught her to love God" a female person who has the same parents as another person; "my sister married a musician
spouse
– The person to whom an individual is legally married or a "common-law" spouse who is a person of the opposite sex with whom an individual has been co-habitating in a conjugal relationship for at least 12 months or who is the natural or adoptive parent of their child
female
{a} belonging to the female, effeminate, kind, tender, soft, delicate, weak
female
{n} the sex which bears yound
girl
{n} a female child, a young woman
mate
{v} to match, equal, marry, subdue, cross
mate
{n} a companion, helper, second in command
sister
{n} a woman born of the same parents, a woman of the same nature, faith or society
spouse
{n} a husband, wife, married person
wife
{n} a married woman, a low mean woman
woman
{v} to make pliant like a woman
woman
{n} a femal of the human race
woman
wuz
GAL
(Internet Slang) go meet some friends and develop some outside interests! (used to ridicule people who spend large amounts of time using computers or the Internet)
Gal
Galatians. A girl. The centimeter-gram-second unit of acceleration, equal to one centimeter per second per second. gallon. a girl or woman - used especially by older people (girl). gal. the written abbreviation of gallon or gallons
Sister
suster
Sister
sissy
Sister
sustre
Woman
womyn
female
characteristic of or peculiar to a woman; "female sensitiveness"; "female suffrage"
female
she-
female
hembra
female
Something of feminine sex or gender
female
an animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa) a person who belongs to the sex that can have babies being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop; "a female heir"; "female holly trees bear the berries"
female
A part designed to receive into another (male) part Internal threads are female
female
Someone who is female is a woman or a girl. a sixteen-piece dance band with a female singer Only 13 per cent of consultants are female. male
female
adj wanita 2 adj [{animal}] betina 3 n perempuan
female
being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop; "a female heir"; "female holly trees bear the berries"
female
Women and girls are sometimes referred to as females when they are being considered as a type. Hay fever affects males more than females. male
female
Belonging to an individual of the female sex; characteristic of woman; feminine; as, female tenderness
female
for or composed of women or girls; "the female lead in the play"; "a female chorus"
female
{s} of or pertaining to the female sex; characteristic of the female sex; designed with a hollow or groove into which another part fits (Machinery, Electronics)
female
a person who belongs to the sex that can have babies
female
A plant which produces only that kind of reproductive organs which are capable of developing into fruit after impregnation or fertilization; a pistillate plant
female
Connection: A pipe, coupling, or tool threaded on the inside so that only a male connection can be joined to it
female
lin fifty: nranzi to find: eubiler five: nan forest: anar forty: siraz four: si fruit: vas
female
Having pistils and no stamens; pistillate; or, in cryptogamous plants, capable of receiving fertilization
female
nui
female
a person or animal that can give birth or lay eggs
female
An individual of the sex which conceives and brings forth young, or (in a wider sense) which has an ovary and produces ova
female
A female flower or plant contains the part that will become the fruit when it is fertilized. Figs have male and female flowers. male. female homosexuality female genital mutilation female circumcision
female
Having an internal socket, as in a connector or pipe fitting
female
Female matters and things relate to, belong to, or affect women rather than men. female infertility. a purveyor of female undergarments male
female
n   One of the opposing, or unfair, sex
female
characteristic of or peculiar to a woman; "female sensitiveness"; "female suffrage
female
You can refer to any creature that can lay eggs or produce babies from its body as a female. Each female will lay just one egg in April or May. male Female is also an adjective. the scent given off by the female aphid to attract the male. male
female
an animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa)
female
{i} one of the female sex, girl, woman
female
Belonging to the sex which conceives and gives birth to young, or (in a wider sense) which produces ova; not male
female
The probate inventory of a woman
female
Any part, such as a nut or fitting, into which another (male) part can be inserted Internal threads are female
female
Someone of feminine sex or gender
gal
Global address list
gal
Guardian ad Litem
gal
Get A Life
gal
United States liquid unit equal to 4 quarts or 3 785 liters
gal
Abbreviation for gallon
gal
A galileo
gal
1 gal (seems to mainly be used in Japan) is an acceleration of 1 cm/sec² A more or less typical earthquake measures around 250 gal near the epicenter, so 400 gal is sometimes specified for earthquake testing 980 6 gal = 1g
gal
General Administrative Letter
gal
What a Katmandu fan might shout
gal
alliterative term for girl (or woman)
gal
Guardian Ad Litem: citizens assigned by the court to represent the best interests of a foster child
gal
Family of low density devices invented by Lattice Semiconductor
gal
alliterative term for girl (or woman) a unit of gravitational acceleration equal to one centimeter per second per second (named after Galileo)
gal
Guardian Ad Litem   A guardian appointed by a court to represent in a particular lawsuit the interests of a minor, a person not yet born, or a person judged incompetent
gal
A girl
gal
(From Galileo) A unit of acceleration equal to 1 centimeter per second per second, or 1000 milligals
gal
chemical/x-gaussian-log --- see below
gal
a unit of gravitational acceleration equal to one centimeter per second per second (named after Galileo)
gal
{i} centimeter-gram-second unit of acceleration that equals to 1 centimeter per second per second (used in gravitational field ); girl or woman (Slang)
girl
a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs
girl
a young woman; "a young lady of 18" a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs
girl
Any woman, regardless of her age. See usage notes
girl
tifi, djal
girl
You can refer to someone's daughter as a girl. We had a little girl
girl
A young person of either sex; a child
girl
{i} young female child; young female; woman (Slang); housemaid (Slang)
girl
Smith was just one of the girls
girl
Young women are often referred to as girls. This use could cause offence. a pretty twenty-year old girl
girl
A girl is a female child. an eleven year old girl I must have been a horrid little girl
girl
Some people refer to a man's girlfriend as his girl. I've been with my girl for nine years
girl
a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs Smith was just one of the girls"
girl
A female child, from birth to the age of puberty; a young maiden
girl
n anak perempuan (anak) 2 n gadis 3 n nona
girl
asa grace: bethi grain: chu goodbye: nefek
girl
a young woman; "a young lady of 18"
girl
A female servant; a maidservant
girl
A term of endearment. See usage notes
girl
gal
girl
female child
girl
lass
girl
girly
girl
A female servant; a maid. See usage notes
girl
dziewczyna [jeff-CHEE-nah] Read the pronunciation Jeff Chee? Nah! Repeat Date of entry: 7 April 2000
girl
a female human offspring; "her daughter cared for her in her old age"
girl
A roebuck two years old
girl
a youthful female person; "the baby was a girl"; "the girls were just learning to ride a tricycle"
girl
A queen (the playing card.)
girl
la chica, la muchacha; little girl, la ni?a
girl
a girl or young woman with whom a man is romantically involved; "his girlfriend kicked him out"
individual
concerning one person exclusively; "we all have individual cars"; "each room has a private bath"
individual
characteristic of or meant for a single person or thing; "an individual serving"; "separate rooms"; "single occupancy"; "a single bed"
individual
A mailing that goes to one specific recipient, as opposed to "occupant" mailing
individual
n an organism as distinguished from a group or colony
individual
An independent, or partially independent, zooid of a compound animal
individual
a single organism
individual
A person considered alone, rather than as belonging to a group of people
individual
separate and distinct from others of the same kind; "mark the individual pages"; "on a case-by-case basis"
individual
Individual means relating to one person or thing, rather than to a large group. They wait for the group to decide rather than making individual decisions Aid to individual countries would be linked to progress towards democracy + individually in·di·vid·ual·ly cheeses which come in individually wrapped segments
individual
means the person who is the subject of protected health information
individual
A member of a population
individual
approval If you describe someone or something as individual, you mean that you admire them because they are very unusual and do not try to imitate other people or things. It was really all part of her very individual personality
individual
characteristic of or meant for a single person or thing; "an individual serving"; "separate rooms"; "single occupancy"; "a single bed
individual
This is a spell Target Spells with an Individual target can only ever affect a single object and generally not one significantly larger than human sized
individual
In the CYC® ontology, an individual-denoting constant is a constant that denotes a single object, rather than a collection of objects For example, the constant #$Snoopy denotes a specific dog, while the collection-denoting constant #$Dog denotes the collection of all dogs Sometimes individual denoting CycL contants are casually referred to as "individuals " For more on this topic, see the constants #$Individual and #$Collection
individual
a single organism being or characteristic of a single thing or person; "individual drops of rain"; "please mark the individual pages"; "they went their individual ways"
individual
A mailing that goes to one specific recipient, as opposed to "occupant' mailing
individual
a form of duplicate bridge contest in which each player's score is kept separately from those of all the others
individual
OUT-OF-POCKET EXPENSES: The amount of money that an individual has to pay for covered medical expenses under the health insurance plan during the year This amount is the sum of the deductible and the total coinsurance expenses For example
Турецкий язык - Английский Язык

Определение women в Турецкий язык Английский Язык словарь

sis
mist

A curtain of mist blocked our view. - Bir sis perdesi bizim görüşümüzü engelledi.

In order to learn from mistakes, we construct a no blame system. - Hatalardan öğrenmek için bir suçlama yok sistemini kurmalıyız.

sis
{i} fog

London is famous for its fog. - Londra sisi ile ünlüdür.

The light of the lamp glimmered in the fog. - Lambanın ışığı siste parıldıyordu.

sis
{i} haze
individual
(Tıp) individual
mate
maté
mate
(Tıp) mate
mate
paraguayan tea
sis
fume
sis
smog

The accident was due to the smog. - Kaza kirli sis nedeniyle oldu.

In large cities, in London for instance, there is heavy smog. - Büyük şehirlerde, örneğin Londra'da, ağır dumanlı sis var.

sis
vapour
sis
haziness
sis
fog of
Gal
{i} Wales

The daffodil is the national flower of Wales. - Nergis, Galler'in milli çiçeğidir.

Welsh is an official language in Wales and Chubut. - Galce, Galler ve Chubut'ta resmi bir dildir.

Gal
Welsh

Welsh is a beautiful language. - Galce güzel bir dildir.

Welsh is an official language in Wales and Chubut. - Galce, Galler ve Chubut'ta resmi bir dildir.

Gal
Welsh, of the Welsh or their language
gal
girl or woman (Slang)
gal
gal
mate
maté, Paraguay tea
mate
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çobanpüskülügiller,şerrabetürraiye) mate, Paraguay tea
sis
mistiness
sis
bulging
sis
fog, mist, haze
women

  Расстановка переносов

  wo·men

  Турецкое произношение

  wîmın

  Произношение

  /ˈwəmən/ /ˈwɪmən/

  Этимология

  [ wu-m&n, esp Southern ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English wIfman, from wIf woman, wife + man human being, man.

  Видео

  ... but it was a very important event.  In 2003, half of all the women in the world were having ...
  ... outstandingly intelligent women, let's have them. ...

  Слово дня

  atavism
Избранное