uzağa

listen to the pronunciation of uzağa
Турецкий язык - Английский Язык
away

They took Tom away on a stretcher. - Onlar Tom'u bir sedye üzerinde uzağa aldılar.

I regret that I am going away. - Uzağa gittiğim için pişmanım.

apart
far

Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone. - Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim.

Don't race the car. We want to make it go as far as possible. - Arabayı yarışa sokma.Biz mümkün olduğu kadar onu uzağa götürteceğiz.

insofar
afield
off
clear
to a distance
far afield
away, far
far away

Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone. - Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim.

They sent ambassador Tom Jackson as far away from Washington as they ever could. - Onlar büyükelçi Tom Jackson'ı ellerinden geldiği kadar Washington'dan uzağa gönderdiler.

ab
uzak
distant

She is distantly related to him. - O, ona uzaktan akrabadır.

Tom is distantly related to Mary. - Tom Mary ile uzaktan ilgilidir.

uzak
remote

I often use SSH to access my computers remotely. - Uzak bilgisayarlarıma erişmek için sık sık SSH'ı kullanırım.

The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil. - Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler.

uzak
(İnşaat) away

An apple a day keeps the doctor away. - Her gün bir elma, doktoru uzak tutar.

How far away is the airport? - Havaalanı ne kadar uzak?

uzak
far

To take something too far. - Bir şey alamayacak kadar çok uzak.

He is far from perfect. - O mükemmel olmaktan uzaktır.

uzağa gitmek
go far away
uzağa koymak
distance
uzaktan uzağa
1. very distant. 2. from a great distance, from faraway
uzak
{s} off

Other people are always off the point. - Diğer insanlar her zaman konudan uzaklar.

Tom put his bags in the trunk, then hopped in the car and drove off. - Tom çantalarını bagaja koydu, sonra arabaya bindi ve arabayla uzaklaştı.

uzak
far away

I saw a light far away. - Ben uzakta bir ışık gördüm.

He came from far away. - O, çok uzaklardan geldi.

uzak
far off

Christmas isn't far off now. - Noel artık uzak değil.

There is a place not far off from here where we can use the phone. - Telefon kullanabileceğimiz buradan uzakta olmayan bir yer var.

uzak
outlying
uzak
distent
uzak
distance place
uzak
outside

Fadil's job kept him removed from the outside world. - Fadıl'ın görevi onu dış dünyadan uzak tuttu.

uzak
off the beaten track
uzak
at a distance, faraway
uzak
out-of-the-way

Nobody ever comes to see us in this out-of-the-way village. - Bu uzak köyde hiç kimse asla bizi görmeye gelmez.

uzak
a long way off
uzak
afar

The islet resembled a tortoise from afar. - Adacık uzaktan bir kaplumbağaya benziyordu.

If you look from afar, most things will look nice. - Uzaktan bakıldığında pek çok şey hoş görünecektir.

uzak
far-off
uzak
apart

Tom found Mary an apartment not too far from where she works. - Tom, Mary'ye çalıştığı yerden çok uzak olmayan bir daire buldu.

Tom lives in an apartment not far from my place. - Tom benim yerimden uzakta olmayan bir apartmanda yaşıyor.

uzak
faraway

Books can transport you to faraway lands, both real and imagined. - Kitaplar sizi hem gerçek hem de hayali uzak memleketlere götürebilir.

uzak
farther

Luna is close by. Mars is much farther away. - Ay yakındır. Mars çok daha uzaktır.

Temperatures in the Arctic are rising 2 to 3 times faster than temperatures farther south. - Kuzey kutup bölgesindeki sıcaklıklar uzak güneydeki sıcaklıklardan 2 ila 3 kat daha hızlı artıyor.

uzak
improbable
uzak
beyond the reach of
uzak
out

Try to stay out of trouble. - Beladan uzak kalmaya çalışın.

I suggest you keep out of this. - Bundan uzak durmanı öneririm.

uzak
(Pisikoloji, Ruhbilim) distal
uzak
unlikely

I think it's highly unlikely that Tom will go bowling. - Bence Tom'un bowlinge gideceği uzak ihtimal

It's highly unlikely that our taxes will be lowered. - Vergilerimizin düşürülmesi uzak ihtimal.

uzak
free

Your composition is free from all grammatical mistakes. - Kompozisyonun tüm dil bilgisi hatalarından uzak.

You must keep this machine free from dust. - Bu makineyi tozdan uzak tutmalısınız.

uzak
(Askeri) deep
uzak
tele

I was a telemarketer for about a week. - Ben yaklaşık bir hafta boyunca uzaktan pazarlamacıydım.

You should watch television at a distance. - Televizyonu uzaktan izlemelisiniz.

uzak
out of reach
Uzak
remoteness
uzak
from far
uzak
trap
daha uzağa
farther

I can walk no farther. - Daha uzağa yürüyemem.

We cannot go any farther without a rest. - Biz dinlenmeden daha uzağa gidemeyiz.

en uzağa
farthest
ne kadar uzağa
how far?
o atışla topu ne kadar uzağa attınız
How far did you hit the ball with that stroke
uzak
(someone, something) who or which has nothing to do with, who or which has no connection with
uzak
aloof

He always stands aloof from the masses. - O her zaman kitlelerden uzak duruyor.

uzak
{s} back

He looked back at us many times and walked away. - O birçok kez bize doğru baktı ve uzaklaştı.

He returned back home after being away for ten months. - On ay uzak kaldıktan sonra eve geri döndü.

uzak
distance

She heard a dog barking in the distance. - O, uzakta bir köpek havlaması duydu.

Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure. - Uzaktan bakıldığında, kaya, çömelen bir insan figürüne benziyor.

uzak
recluse
uzak
distant, remote, far, faraway, far-off
uzak
distant; far, far-off, faraway, remote, off the beaten track, out-of-the-way; improbable, unlikely, outside; distance place
uzak
removed

Fadil's job kept him removed from the outside world. - Fadıl'ın görevi onu dış dünyadan uzak tuttu.

They must be removed. - Onlar uzaklaştırılmalı.

uzak
wide

You're wide of the mark. - Sizin tahmin hedeften uzak.

uzak
standoffish
uzak
(someone) who has no talent at all for; (someone) who is unable to (do something)
uzak
out of the way

With his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company. - Yoldan uzakta bulunan annesi ile birlikte, Duke şirketinden zimmetine para geçirme planına devam edebildi.

Keep out of the way, please. - Yoldan uzak durun, lütfen.

uzak
cool

Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight. - Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın.

uzak
unlikely, improbable
uzak
insofar
uzak
{s} outlandish
uzak
outoftheway
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение uzağa в Турецкий язык Турецкий язык словарь

uzaktan uzağa
Biraz, az buçuk, tam değil
uzaktan uzağa
İlgisi az olan
uzaktan uzağa
Çok uzaktan (duyulan)
Uzak
dür
Uzak
(Osmanlı Dönemi) IRÂK
Uzak
(Osmanlı Dönemi) HACUN
Uzak
baide
Uzak
finnari
Uzak
(Osmanlı Dönemi) SAHİK
Uzak
(Osmanlı Dönemi) ŞESU'
Uzak
münezzeh
Uzak
ırak
Uzak
(Osmanlı Dönemi) TAMİS
uzak
İhtimali az olan
uzak
Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi!Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa
uzak
Eli, gücü veya hükmü yetişmez
uzak
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
uzak
Uzak yer
uzak
(Osmanlı Dönemi) baîd
uzak
Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi
uzak
Nuri Bilge Ceylan'ın, 2002 Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan filmi
uzak
Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan
uzak
Eli, gücü veya hükmü yetişmez. İhtimali az olan
uzak
Arada çok zaman bulunan
uzak
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Muallâ, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa
uzağa
Избранное