uykuya

listen to the pronunciation of uykuya
Турецкий язык - Английский Язык
asleep

I fell asleep while studying at my desk. - Masamda çalışırken uykuya daldım.

He probably got tired of waiting and fell asleep. - Muhtemelen beklemekten yoruldu ve uykuya daldı.

slumberous
uyku
sleep

The poet compared death to sleep. - Şair ölümü uykuya benzetti.

I always feel sleepy. - Her zaman uykulu hissederim.

uykuya dalmak
drop off
uykuya dalmak
Fall asleep

It took me a long time to fall asleep. - Uykuya dalmak uzun zamanımı aldı.

It's hard to fall asleep on stormy summer nights. - Bu fırtınalı yaz gecelerinde uykuya dalmak zordur.

uykuya dalmak
1. to fall asleep; to doze off. 2. to stop paying attention to what is going on around one
uykuya dalmak
go to sleep
uykuya dalmak
drop asleep
uykuya dalmak
to fall asleep

It's hard to fall asleep on stormy summer nights. - Bu fırtınalı yaz gecelerinde uykuya dalmak zordur.

It took me a long time to fall asleep. - Uykuya dalmak uzun zamanımı aldı.

uykuya yatmak
to go to bed (in order to sleep)
uyku
nap

I did my homework after I took a nap. - Kısa bir uykudan sonra ödevimi yaptım.

I laid down for a short nap and fell asleep for two hours. - Biraz kestirmek için uzandım ve iki saatlik bir uykuya daldım.

uyku
{s} sleeping

Tom has been having trouble sleeping recently. - Tom son zamanlarda uyku sorunu yaşamaktadır.

Tom can't get out of his sleeping bag. The zipper is stuck. - Tom uyku tulumundan çıkamıyor. Fermuar sıkışmış.

uyku
repose
uykuya dalmak
nod off
uykuya dalmak
drift off
uykuya dalmak
sink into sleep
uykuya dalmak
drift into sleep
uykuya dalmak
dope off
uyku
slumber

He fell into a slumber inadvertently. - O istemeden uykuya daldı.

uyku
kip
uyku
zizz
uyku
{i} snooze
uyku
shut-eye
Uykuya dalmak
fall into sleep
tekrar uykuya dalmak
get back to sleep
uyku
a sleep
Uyku
(Tıp) hypno
ağlayarak uykuya dalmak
weep oneself to sleep
derin uykuya dalmak
to fall fast asleep
derin uykuya dalmış
fast asleep
uyku
shuteye
uyku
{i} slumbers
uyku
sleep, shut-eye, kip
uyku
{i} rest

I want you to get a good night's rest. - Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum.

uyku
dorm

At the end of the sleep the dormant awakes. - Uykunun sonunda uyuyan uyanır.

uyku
sleepiness, drowsiness
uykuya dalmak
doze
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение uykuya в Турецкий язык Турецкий язык словарь

UYKU
(Osmanlı Dönemi) Bak: Kaylule
Uyku
menam
Uyku
(Osmanlı Dönemi) VESN
Uyku
hab
uyku
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu: "Rahat bir uyku uyumuştum."- S. F. Abasıyanık. Çevrede olup bitenin farkında olmama, gaflet, aymazlık
uyku
Çevrede olup bitenin farkında olmama, gaflet, aymazlık
uyku
Doğada görülen sükûnet durumu
uyku
(Osmanlı Dönemi) nevm
uykuya
Избранное