too-too

listen to the pronunciation of too-too
Английский Язык - Турецкий язык

Определение too-too в Английский Язык Турецкий язык словарь

too little
çok az

Çok fazla düşünüyoruz ve çok az hissediyoruz. - We think too much and feel too little.

Dünya ile ilgili sorun insanların çok az bilmesi değil fakat öyle olmayan çok şey bilmeleridir. - The trouble with the world isn't that people know too little, but they know so many things that ain't so.

too
de
too
çok

Bu benim için çok zordu. - It was too difficult for me.

Bu benim için çok zordu. - This is too difficult for me.

too
lüzumundan fazla
too
fazla

Konserde çok fazla kişi vardı. - There were too many people at the concert.

Çok fazla yersen şişmanlarsın. - If you eat too much you will become fat.

too
hadden ziyade
too
This has gone tooBu mesele sıktı artık
too
Too bad! Vah vah! I am too going
too
dahi

Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti. - In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.

too
gideceğim

Tom giderse ben de gideceğim. - If Tom goes, I'll go, too.

Tom giderse ben de gideceğim. - If Tom goes, I will, too.

too close for comfort
(deyim) [cogu kez arac icin] rahatsiz edecek kadar yakin
too late
fazla geç

Yapılan zararı telafi etmek için asla çok fazla geç değildir. - It's never too late to make amends for harm done.

Mektubun fazla geç geldi. - Your letter has arrived too late.

too many cooks
(deyim) too many cooks (spoil the broth) [atasozu] idarecinin cok oldugu yerde is yurumez
too
fazla, gereğinden çok: It's too early to go. Gitmek için fazla erken
be too tired to go on
şişmek
before it is too late
iş işten geçmeden
consider to be too much
çok görmek
it is never too late to learn
(deyim) öğrenmenin yaşı yoktur
it is too bad
(Konuşma Dili) çok kötü
me too
bilmukabele
nice to meet you, too
ben de memnun oldum
nice too see you
seni görmek güzel
only too glad
dünden razı olmak
only too glad
dünden hazır
only too glad
dünden razı
regard as too little
azımsamak
seem too much
çok gelmek
string too big
(Bilgisayar) dize çok büyük
string too long
(Bilgisayar) dize çok uzun
to be too tired to go on
şişmek
too -
aşırı
too bad!
ne yazık!
too clever by half
anasının gözü
too complex
çok karışık
too deep
çok derin
too familiar
laubali olmak
too familiar
yüz göz olmak
too fast
çok hızlı
too few
çok az

Çok kötü! Çok az sayıda zengin insan yetimhaneye bağış yapıyor. - Too bad! Too few rich people donate to the orphanage.

Kötü beslenme bir kişinin diyetinde çok az ya da çok besin içerdiği zaman oluşur. - Malnutrition occurs when a person's diet contains too few or too many nutrients.

too funny for words
çok komik
too hot
(Gıda) çok acı
too large
çok büyük
too lazy to
üşenmek
too long
çok uzun

Çok uzun bir tatil birini tekrar işe başlamak için isteksiz yapar. - Too long a holiday makes one reluctant to start work again.

Cildinizi çok uzun süre güneşe maruz bırakmayın. - Don't expose your skin to the sun for too long.

too loud
çok gürültülü
too many chiefs and not enough indians
(deyim) sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa
too much
gırla gitmek
too much
aşırı

Mary aşırı makyaj yapıyor. - Mary wears too much makeup.

too much
ziyade
too much
çok fazla miktarda
too much
çok gelmek
too much
fazla gelmek
too much money
çok para
too particular
ince eleyip sık dokumak
too short
çok kısa
too slow
çok yavaş
too soft
çok yumuşak
too soon
çok erken

Belki çok erken vazgeçtim. - Maybe I gave up too soon.

Onun bir erkek mi yoksa bir kız mı olduğunu söylemek için çok erken. - It's too soon to tell whether it's a boy or a girl.

too tired to go on
şişmek
try too hard
çok olmak
try too hard
aşırıya kaçmak
way too hard
umulandan çok zor
you too
siz de
all too soon
çek erken
become too specialized
uzmanlaş
eat one's cake and bave it too
ne yardan geçmek ne de serden
go too far
haddini aşmak
go too far
çok ileri gitmek
go too far
cıvıtmak
grow too big for one's boots
yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmemek
have one's cake and eat it too
ne yardan geçmek ne de serden
none too
pek değil
not too bad
şöyle böyle
only too
çok

O bize yardım etmek için sadece çok sevinçliydi. - She was only too glad to help us.

Tom sadece gerektiği yerde yardım etmekten çok mutlu. - Tom's only too happy to lend a hand where necessary.

raise the elbow too often
kafayı bulmak
spread oneself too thin
kırk tarakta bezi olmak
too
da
too
öyle yahu
too
{f} aynı zamanda

Sadece Tom değil aynı zamanda ben de çalışmak zorundayım. - It's not just Tom that has to study. I have to study, too.

Tom sadece benim patronum değil. Aynı zamanda arkadaşım da. - Tom isn't just my boss. He's my friend, too.

too
(gereğinden) çok
too
ayrıca

Oyun sırasında, aniden yağmur yağmaya başladı ve ayrıca gök gürledi. - During the game, it suddenly began to rain and it thundered, too.

Ayrıca çeşitli konular hakkında konuşmakla çok fazla zaman kaybedeceğiz. - Besides, we will lose too much time to talk about the various topics.

too
aşırı

Tayland'da ülkenin bazı kısımları pirinç yetiştirmek için şimdiden aşırı kuru hale geldi. - In Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.

Onun fikirleri benim için çok aşırı. - His ideas are too extreme for me.

too
öyle

Mm- hm. Ben de öyle düşünüyorum. - Mm-hm. I think so too.

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

too big for one's boots
burnu havada
too big for one's boots
özünü beğenmiş
too clever by half
fazla akıllı
too clever by half
sivri
too close
çok yakın

Ne kadar yakın çok yakındır? - How close is too close?

İnsanlar ona çok yakın durarak onun kişisel alanını istila ettiğinde Tom bunu sevmez. - Tom doesn't like it when people invade his personal space by standing too close to him.

too familiar
sarmaş dolaş
too many
çok fazla

Konserde çok fazla kişi vardı. - There were too many people at the concert.

Tom çok fazla defalarca işi kaçırdı. - Tom has missed work way too many times.

too much for
için çok fazla

Bu araba için çok fazla istiyorsun. - You are asking too much for this car.

İş senin için çok fazla mıdır? - Is the job too much for you?

too soon
çok yakın

Çok yakında vazgeçme. - Don't give up too soon.

Çok yakın, ne kadar yakında? - How soon is too soon?

too the extent that
bununla ilgili olarak
too
de: You too can learn Arabic. Sen de Arapça öğrenebilirsin. You
too
Ne yaparsan yap

Ne yaparsan yap, yardım etmek için çok yorgun olduğunu Tom'a söyleme. - Whatever you do, don't tell Tom you're too tired to help.

You can never be too careful
asla yeterince dikkatli olamazsın
all too
Tüm çok
be one too many
çok fazla kişi olmak
be too
olmak çok
carry things too far
abartmak
code segment too large
Kod segmentini çok büyük
come it too strong
çok güçlü bir gelir
draw too close
çok yakın çizmek
enlarge too much
Fazla Ayrıntı
far too
Çok fazla

Yapacak çok fazla işimiz var. - We have far too much work to do.

Bizim üniversite çok fazla elektrik tüketir. - Our college uses far too much electricity.

get too much nosepaint
çok nosepaint olsun
have had a drop too much
çok fazla bir düşüş oldu
have one's cake and have it too
(deyim) (Hem yemek istemek, hem bitmemesini istemek) Ne yardan ne şerden vazgeçememek
have too much tongue
Çok fazla konuşmak
i love you too
ben de seni seviyorum
me-too
me-de
me-too drug
me-de ilaç
moreover, furthermore, besides, too
dahası, ayrıca da yanında
much too much
daha fazla
not a moment too soon
Çok geç olmadan
only too well
çok iyi
take too much for granted
kabul için çok fazla almak
that's too bad
Bu çok kötü
to have too much to do
çok şey var
too 2
çok 2
too bad
çok kötü

Buradan ayrılacak olmanız çok kötü. - It's too bad that you are leaving here.

Nasılsın? Çok kötü değil. - How's it going? Not too bad.

too close to call
(deyim) Önceden tahmin edilmesi zor, önceden kestirilemeyen
too far away to be heard
çok uzakta duyulmak
too good to be true
gerçek olamayacak kadar iyi
too high
çok yüksek
too little too late
biraz geç
too much sweet
aşırı tatlı
too tough
çok zor
too violent
çok şiddetli
want to have one's cake and eat it too
(deyim) Ne yardan geçmek ne de şerden
way too many
Haddinden fazla sayıda
way too many
Çok fazla, oldukça fazla
way too much
çok fazla
way too much
Haddinden fazla miktarda
you too
sen de

Tamamen masum olmadığını biliyorum, sen de suçun birazını paylaş. - I know you're not completely innocent, you too, share some of the blame.

Aman Allah'ım, sen de mi? - Oh my God, you too???

yours too
senin de

senin de hayırlı olsun.

Английский Язык - Английский Язык

Определение too-too в Английский Язык Английский Язык словарь

Too Many Mouths
A receptor-like protein in plants which, when absent, leads to an overproduction of stomata
all too
Very; extremely
all too
Excessively
and your little dog too
A statement that not only will the person being addressed be punished but their conspirators will also
bridge too far
A step or action that is too ambitious; an act of overreaching

Cloning was an interesting concept. Cloning body parts was again just man's search for immortality riding on the back of naive altruistic medicinal benevolence. But cloning a person was a bridge too far.

go too far
To exceed an unstated limit, especially a limit of acceptable behaviour
have one's cake and eat it too
To seek to have two things which are mutually incompatible (such as eating a piece of cake and yet still possessing that piece for future use)

Do you seriously want to break up with her and still have sex with her? You can't have your cake and eat it too!.

in too deep
In a situation where one can't cope

Because I'm in too deep, and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. ().

it's never too late to mend
You’re never too old to change your ways. Learning is always possible
it's too expensive
Indicates the speaker thinks that the price is too high
it's too late for sorry
An expression of anger or disgust uttered toward someone who offers an apology after causing a situation to go very wrong, a great deal of damage or emotional pain resulted and no amount of repentance can remedy the situation

The grieving mother who lost her daughter in an accident told the drunk driver It's too late for sorry! after he tried to apologize.

me too
To agree with someone

I'm more or less agreeing with you too (but don't let Moby hear-he'll accuse me of me tooing).

me too
I agree; same here
not a minute too soon
at the last possible moment; just in time
not to put too fine a point on it
used to apologise for a possibly impolite statement one is making

En route to his taciturn and, not to put too fine a point on it, not yet perfectly sober companion Mr Bloom.

the lady doth protest too much
It is suspected that, because someone is insisting too much about something, the opposite of what he or she is saying must be true

In all Penelope's devotion to her husband there is an ever present sense that the lady doth protest too much.

think too much
To think over a problem in a complex way where the solution is simple
think too much
To associate something with a taboo topic such as sex and profanity

For French today, we will learn the word douche - now, don't think too much!.

too
To an excessive degree; over; more than enough
too
Likewise
too
also; in addition
too
used to contradict a negative assertion

I am too!.

too bad
That's a pity; that's unfortunate

You can't come to the party? Too bad.

too bad
It is unfortunate that

Too bad you can't come to the party.

too bad, so sad
An expression of mock sympathy

Parents will have to be told what they need and then informed that, too bad, so sad, the needed service will not be developed until their child is too old for it anyway.

too big for one's boots
Far less important or capable than one's thinks or claims to be
too big for one's britches
Disturbingly confident, unacceptably cocky

A diffident, dedicated man, Bradley seemed the personification of rectitude. He never got too big for his britches.

too big to fail
Pertaining to an enterprise deemed too important to the economy or polity to be allowed to “fail”, that is to be liquidated or to go bankrupt
too hot to hold
A place that has too much police activity to harbor a fugitive unnoticed

He made England too hot to hold him, fled to Central America, and died there in 1876 of yellow fever..

too many cooks spoil the broth
If too many people try to take charge at a task, the end product might be ruined
too much
A quantity which is excessive to the point of being inappropriate, harmful, or overwhelming

You expect too much from your employees.

too much
An expression of satisfaction

Too much, man! That was great!.

too much
Excessively

You talk too much.

too much
Excessive to the point of being inappropriate, harmful, or overwhelming

You ate too much cake at the party, and that's why you feel sick.

too much information
An expression indicating that someone has revealed information that is too personal and made the listener or reader uncomfortable
too much of a good thing
Something enjoyable or beneficial which, nevertheless, becomes bothersome or harmful in large quantities or over an extended period of time

Household chemicals are about as personal as modern science gets. We are surrounded by hundreds of them every day — they're in our furnishings, our cosmetics, our vinyl floor tiles and plastic baby bottles. . . . Are they too much of a good thing?.

too posh to push
Of a woman or women, preferring to have a Caesarean section rather than undergo natural child birth
you're never too old to learn
It is possible to learn new things, at any age; (implying) follow your desires and dreams
too
Over; more than enough; noting excess; as, a thing is too long, too short, or too wide; too high; too many; too much
too
excessively; also
too
in addition; "he has a Mercedes, too"
too
to an excessive degree; "too big"
too
Likewise; also; in addition
wound too tight
chronically tense, unable to relax, highly reactive
wound-too-tight
chronically tense, unable to relax, highly reactive
too
{a} over and above, likewise, also, besides
Me-too drug
A drug that is structurally very similar to already known drugs, with only minor differences. The term "me-too" carries a negative connotation. However, me-too products may create competition and drive prices down

A me-too drug is a compound that is structurally very similar to already known drugs, with only minor pharmacological differences.

have one's cake and eat it too
(deyim) To wish to have one's cake and eat it too or simply have one's cake and eat it (sometimes eat one's cake and have it too) is to want more than one can handle or deserve, or to try to have two incompatible things. This is a popular English idiomatic proverb, or figure of speech
have one's cake and have it too
(deyim) To wish to have one's cake and eat it too or simply have one's cake and eat it (sometimes eat one's cake and have it too) is to want more than one can handle or deserve, or to try to have two incompatible things. This is a popular English idiomatic proverb, or figure of speech
me-too
similar or identical to an established product (as a drug) with no significant advantage over it
not a moment too soon
(deyim) Used to say that something happened when it was almost too late
one too many
If you have had one too many, you have drunk too much alcohol
stretched too thin
(deyim) 1. Unbearable or uncomfortable. 2. A person who tries to do many things at the same time and cannot give enough time or attention to any of them
too
Over; more than enough; -- noting excess; as too much
too close to call
(deyim) Impossible to guess the result in advance Usage notes: usually said about a competition or an election

Tonight's semifinals match is too close to call.

too little too late
Not happening early enough or in a strong enough way to stop a bad situation getting worse: "Officials admit that the re-planting of the hillsides only started five years ago and seems to be a classic case of too little too late."
too little too late
the compensation was not enough and the timing was also unsuccessful
too-too
Избранное