to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of)

listen to the pronunciation of to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of) в Английский Язык Турецкий язык словарь

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Yabancı köpeklerden sakınmalısın. - You must beware of strange dogs.

Taklitlerinden sakının. - Beware of imitations.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Yavru horoza dikkat edin. O ısırır. - Beware of the cockerel. It bites.

Alıcı dikkatli olsun. - Let the buyer beware.

beware
gözünü açmak
Английский Язык - Английский Язык
beware

Beware the Ides of March.

to use caution, pay attention (to) (if intransitive, construed with of)
Избранное