to uncover; to reveal; as, to bare ones teeth, to bare ones soul

listen to the pronunciation of to uncover; to reveal; as, to bare ones teeth, to bare ones soul
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to uncover; to reveal; as, to bare ones teeth, to bare ones soul в Английский Язык Турецкий язык словарь

bare
{f} çıkarmak
bare
{s} çıplak

Çıplak ayakla sıcak kumda yürüyemeyiz. - We cannot walk on the hot sand with bare feet.

Bir adam çıplak elleri ile kazı yaparken görüldü. - One man was seen digging with his bare hands.

bare
{s} yalın

Tom yalınayak yürümeye alışkın değildir. - Tom isn't accustomed to walking barefooted.

Tom yalın ayak yürümeye alışık değildir. - Tom isn't used to walking barefooted.

bare
{s} bomboş

Bir kase meyvenin dışında mutfak masası bomboştu. - The kitchen table was bare except for a bowl of fruit.

Süpermarketteki raflar neredeyse bomboştu. - The shelves in the supermarket were almost bare.

bare
{s} tamtakır
bare
kaplamasız
bare
(Tarım) daz
bare
üssüz
bare
açmak
bare
boş

Raflar oldukça boştu. - The shelves were pretty bare.

Taşındığımızda daire tamamen boştu. - The apartment was completely bare when we moved in.

bare
{s} azıcık
bare
peçesiz
bare
çıplak,v.göster: adj.çıplak
bare
havı dökülmüş
bare
f., eski, bak. bear 2
bare
yalınayak

Tom yalınayak yürümeye alışkın değildir. - Tom isn't accustomed to walking barefooted.

O zamanlar âdet olduğu üzere, yalınayaktı. - Her feet were bare, as was the custom in those days.

bare
{s} yapraksız

Birçok ağaç kışın yapraksızdır. - Many trees are bare in winter.

Ağaçlar yakında yapraksız olacak. - The trees will soon be bare.

bare
yüzsüz
bare
hayasız
Английский Язык - Английский Язык
bare
to uncover; to reveal; as, to bare ones teeth, to bare ones soul
Избранное