to perceive the difference between things; to discriminate

listen to the pronunciation of to perceive the difference between things; to discriminate
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to perceive the difference between things; to discriminate в Английский Язык Турецкий язык словарь

differentiate
{f} farklılaştırmak
differentiate
(Matematik) türev almak
differentiate
{f} ayrım yapmak
differentiate
ayrı seçi yapmak
differentiate
{f} ayırt etmek
differentiate
temyiz
differentiate
{f} ayırdetmek
differentiate
ayırım yapmak
differentiate
(Matematik) diferansiyellenebilir
differentiate
farklı yapmak
differentiate
farklılaşmak
differentiate
ayırmak
differentiate
fark gözetmek
differentiate
ayır

Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz. - We must be able to differentiate between objects and situations.

perceive the difference
farkı anla
differentiate
(Tıp) Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak
differentiate
(fiil) farklılaştırmak, ayırdetmek, ayırt etmek, farkı görmek, ayrım yapmak, fark gözetmek
differentiate
(Tıp) Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek
perceive the difference
farkı anlamak
Английский Язык - Английский Язык
differentiate
to perceive the difference between things; to discriminate

    Расстановка переносов

    to per·ceive the dif·fer·ence be·tween things; to dis·cri·mi·nate

    Произношение

    Слово дня

    bricolage
Избранное