to perceive the difference between things; to discriminate

listen to the pronunciation of to perceive the difference between things; to discriminate
Englisch - Türkisch

Definition von to perceive the difference between things; to discriminate im Englisch Türkisch wörterbuch

differentiate
{f} farklılaştırmak
differentiate
(Matematik) türev almak
differentiate
{f} ayrım yapmak
differentiate
ayrı seçi yapmak
differentiate
{f} ayırt etmek
differentiate
temyiz
differentiate
{f} ayırdetmek
differentiate
ayırım yapmak
differentiate
(Matematik) diferansiyellenebilir
differentiate
farklı yapmak
differentiate
farklılaşmak
differentiate
ayırmak
differentiate
fark gözetmek
differentiate
ayır

Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz. - We must be able to differentiate between objects and situations.

perceive the difference
farkı anla
differentiate
(Tıp) Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak
differentiate
(fiil) farklılaştırmak, ayırdetmek, ayırt etmek, farkı görmek, ayrım yapmak, fark gözetmek
differentiate
(Tıp) Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek
perceive the difference
farkı anlamak
Englisch - Englisch
differentiate
to perceive the difference between things; to discriminate
Favoriten