to keep private

listen to the pronunciation of to keep private
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to keep private в Английский Язык Турецкий язык словарь

secret
sır

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

Birisi düşmana sırrı sızdırdı. - Someone leaked the secret to the enemy.

secret
{s} gizli

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
saklı

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

secret
gizemli

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

secret
gizem

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

secret
yaşırın
secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
to private
Özel için
keep private
gizli tutmak
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
in on the sec
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
muamma
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
anlaşılmaz şey
secret
{i} giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Английский Язык - Английский Язык
{v} secret
to keep private

  Расстановка переносов

  to keep pri·vate

  Турецкое произношение

  tı kip prayvıt

  Произношение

  /tə ˈkēp ˈprīvət/ /tə ˈkiːp ˈpraɪvət/

  Слово дня

  paparazzo
Избранное