to have respect for

listen to the pronunciation of to have respect for
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to have respect for в Английский Язык Турецкий язык словарь

respect
{f} saygı göstermek

Tom'a saygı göstermekten başka yapacak bir şeyim yok. - I have nothing but respect for Tom.

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım. - I had to respect Tom's wishes.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Tom'a saygı duymak zorundasın. - You've got to respect Tom.

Herhangi bir yaşta Allah'a tapmak ve ebeveynlere saygı duymak daha önemlidir. - It is important, in any age, to adore God and to respect one's parents.

respect
ihtiram
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
çekit
respect
riayet
have respect for
saygı duymak
have respect for
saygılı olmak
have respect for
saygısı olmak
respect
{i} ilgi

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} uyma

Turistler seyahat ederken yerel kültürlere uymaya dikkat etmeliler. - Tourists should take care to respect local cultures when they are travelling.

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

respect
{i} hatır
respect
{i} bakım

Bu bakımdan haklısın. - In this respect, you're right.

Sanırım kırsal yaşam bazı bakımlardan şehir yaşamından daha üstündür. - I think country life is superior to city life in some respects.

Английский Язык - Английский Язык
respect
to have respect for

  Расстановка переносов

  to have re·spect for

  Турецкое произношение

  tı häv rispekt fôr

  Произношение

  /tə ˈhav rēˈspekt ˈfôr/ /tə ˈhæv riːˈspɛkt ˈfɔːr/

  Слово дня

  retrograde
Избранное