to have a special regard; to heed

listen to the pronunciation of to have a special regard; to heed
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to have a special regard; to heed в Английский Язык Турецкий язык словарь

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Aşırı güvenden sakınmalısın. - You should beware of overconfidence.

Sessiz bir köpekten ve durgun bir sudan sakının. - Beware of a silent dog and still water.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Çok dikkat et! Gelen bir araba var! - Beware! There's a car coming!

Burada yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets here.

beware
gözünü açmak
Английский Язык - Английский Язык
beware
to have a special regard; to heed
Избранное