to fall abundantly and continuously

listen to the pronunciation of to fall abundantly and continuously
Английский Язык - Турецкий язык
sapır sapır dökülmek
to fall abundantly and continuously

  Расстановка переносов

  to Fall a·bun·dant·ly and con·ti·nu·ous·ly

  Турецкое произношение

  tı fôl ıbʌndıntli ınd kıntînyuısli

  Произношение

  /tə ˈfôl əˈbəndəntlē ənd kənˈtənyo͞oəslē/ /tə ˈfɔːl əˈbʌndəntliː ənd kənˈtɪnjuːəsliː/

  Слово дня

  accrete
Избранное