to continue, last, undergo, suffer, bear

listen to the pronunciation of to continue, last, undergo, suffer, bear
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to continue, last, undergo, suffer, bear в Английский Язык Турецкий язык словарь

endure
{f} dayanmak
endure
katlanmak

Çaresi yoksa katlanmak gerekir. - What can't be cured must be endured.

Fransız palavralarına katlanmak zordur. - It's hard to endure the boastings of the French.

endure
tahammül etmek
endure
{f} sürmek
endure
{f} sabretmek
endure
kaldırmak
endure
acıya katlanmak
endure
sebat etmek
endure
dayan

Bu köprü uzun süre dayanamaz. - This bridge will not endure long.

O, uzun bir yolculuğa dayanabilir mi? - Can she endure a long trip?

endure
çekmek
endure
uzun süre dayanmak
endure
uzun süre etkisini ve gücünü korumak
endure
{f} devam etmek
endure
{f} dişini sıkmak
endure
{f} var olmak
endure
kal/katlan
endure
{f} durmak
Английский Язык - Английский Язык
{v} endure
to continue, last, undergo, suffer, bear
Избранное