to be proper or becoming

listen to the pronunciation of to be proper or becoming
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be proper or becoming в Английский Язык Турецкий язык словарь

fit
{f} uymak

Tom uymak için elinden geleni yapıyor. - Tom is doing his best to fit in.

fit
{s} zinde
fit
{i} uygun olma

Tom'un uygun olma sorunu var. - Tom has trouble fitting in.

Gerçek onun iş için uygun olmadığıdır. - The truth is that he was not fit for the job.

fit
{i} oturma

Bu mobilya parçası oturma odası için uygun değil. - That piece of furniture is not fitting for the living room.

Oturma odasına uymadığı için masayı hediye olarak verdim. - I gave away the table because it does not fit in the living room.

fit
olmak

Tom bir iş adamı olmak için uygundur. - Tom is fitted to become a businessman.

Burada öğretmen olmak için uygun olduğunu sanmıyorum. - I don't think you're fit to be a teacher here.

fit
formda olan
fit
uygun gelme
fit
-e yerleştirmek
fit
-e takmak
fit
hazırlamak
fit
sağlıklı

Tom nispeten formda ve sağlıklı görünüyor. - Tom is relatively fit and healthy.

Tom sağlıklı ve formda. - Tom is healthy and fit.

fit
uygunluk

Sen yaşına bakılmaksızın bir fiziksel uygunluk testi için başvuruda bulunabilirsin. - You can apply for a physical fitness test regardless of your age.

fit
uygun olmak
fit
(Tıp) Nöbet, kriz
fit
(Tıp) Sara
fit
{s} (bedenen) formda olan, spor yapmaya hazır
fit
patlayacak halde
fit
{f} yakışmak
fit
sıhhatli
fit
hazır
Английский Язык - Английский Язык
fit
to be proper or becoming

  Расстановка переносов

  to be prop·er or be·com·ing

  Турецкое произношение

  tı bi präpır ır bîkʌmîng

  Произношение

  /tə bē ˈpräpər ər bəˈkəməɴɢ/ /tə biː ˈprɑːpɜr ɜr bɪˈkʌmɪŋ/

  Слово дня

  acumen
Избранное