to be in good health

listen to the pronunciation of to be in good health
Английский Язык - Турецкий язык
sıhhatte bulunmak
eli ayağı tutmak
afiyette bulunmak
in good health
sağlıklı

Tom sağlıklı gibi görünüyor. - Tom seems to be in good health.

Yoksul ve sağlıklı olmak zengin ve hasta olmaktan iyidir. - It's better to be poor and in good health than rich and ill.

to be good
uslu durmak
to be in
olmak

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

Planında olmak istiyorum. - I want to be in your plan.

in good health
sağlığı yerinde

O, sağlığı yerinde görünüyor. - He seems to be in good health.

Tom'un hâlâ sağlığı yerinde. - Tom is still in good health.

in good health
esen
in good health
afiyette
Английский Язык - Английский Язык

Определение to be in good health в Английский Язык Английский Язык словарь

in good health
healthy

My father is healthy. - My father is in good health.

to be in good health

  Турецкое произношение

  tı bi în gîd helth

  Произношение

  /tə bē ən gəd ˈhelᴛʜ/ /tə biː ɪn ɡɪd ˈhɛlθ/

  Слово дня

  tremulous
Избранное