to be displeased

listen to the pronunciation of to be displeased
Английский Язык - Турецкий язык
bozuk çalmak
displeased
memnuniyetsiz

Eski insanlar kuraklıkların ve depremlerin Tanrıların memnuniyetsizlikleri anlamına geldiklerini düşünürlerdi. - Ancient people thought that droughts and earthquakes meant that the gods were displeased.

Ona ne kadar memnuniyetsiz olduğumu söyle. - Tell her how displeased I am.

be displeased
bozuk çalmak
displeased
bozuk çalmak
displeased
dargın

Tom Mary'nin dargın olduğunu söyledi. - Tom said Mary is displeased.

Tom dargın görünüyor. - Tom looks displeased.

displeased
gücenmiş
displeased
gücendir

O, kaynanasını gücendiren bir şey söylediği için için için pişman oldu. - She bitterly regretted having said something that displeased her mother-in-law.

displeased
{s} hoşnutsuz

Tom hoşnutsuz olduğumu biliyordu. - Tom knew that I was displeased.

Seni bu kadar hoşnutsuz yapan şey nedir? - What makes you so displeased?

displeased
{s} kırgın

Tom'a ne kadar kırgın olduğumu söyle. - Tell Tom how displeased I am.

Sanırım Tom kırgın olabilir. - I think Tom might be displeased.

Английский Язык - Английский Язык

Определение to be displeased в Английский Язык Английский Язык словарь

displeased
Simple past tense and past participle of displease
displeased
{s} annoyed; dissatisfied
displeased
past of displease
displeased
not pleased; experiencing or manifesting displeasure
displeased
If you are displeased with something, you are annoyed or rather angry about it. Businessmen are displeased with erratic economic policy-making. annoyed or not satisfied   pleased
to be displeased

  Расстановка переносов

  to be dis·pleased

  Турецкое произношение

  tı bi dîsplizd

  Произношение

  /tə bē dəsˈplēzd/ /tə biː dɪsˈpliːzd/

  Слово дня

  googol
Избранное