to be displeased

listen to the pronunciation of to be displeased
Englisch - Türkisch
bozuk çalmak
displeased
memnuniyetsiz

Ona ne kadar memnuniyetsiz olduğumu söyle. - Tell him how displeased I am.

Ona ne kadar memnuniyetsiz olduğumu söyle. - Tell her how displeased I am.

be displeased
bozuk çalmak
displeased
bozuk çalmak
displeased
dargın

Tom Mary'nin dargın olduğunu düşünüyor. - Tom thinks Mary is displeased.

Tom dargın görünüyor. - Tom looks displeased.

displeased
gücenmiş
displeased
gücendir

O, kaynanasını gücendiren bir şey söylediği için için için pişman oldu. - She bitterly regretted having said something that displeased her mother-in-law.

displeased
{s} hoşnutsuz

Tom hoşnutsuzmuş gibi kaşını çattı. - Tom wrinkled his brow like he was displeased.

Tom hoşnutsuz görünüyor. - Tom seems displeased.

displeased
{s} kırgın

Tom Mary'nin kırgın olacağını söylüyor. - Tom thinks Mary will be displeased.

Tom'a ne kadar kırgın olduğumu söyle. - Tell Tom how displeased I am.

Englisch - Englisch

Definition von to be displeased im Englisch Englisch wörterbuch

displeased
Simple past tense and past participle of displease
displeased
{s} annoyed; dissatisfied
displeased
past of displease
displeased
not pleased; experiencing or manifesting displeasure
displeased
If you are displeased with something, you are annoyed or rather angry about it. Businessmen are displeased with erratic economic policy-making. annoyed or not satisfied   pleased
to be displeased
Favoriten