to be cautious, take care of, avoid

listen to the pronunciation of to be cautious, take care of, avoid
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to be cautious, take care of, avoid в Английский Язык Турецкий язык словарь

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Yabancı köpeklerden sakınmalısın. - You must beware of strange dogs.

Sessiz bir köpekten ve durgun bir sudan sakının. - Beware of a silent dog and still water.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
to be take
olmak almak
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Alıcı dikkatli olsun. - Let the buyer beware.

Burada yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets here.

beware
gözünü açmak
Английский Язык - Английский Язык
{v} beware
to be cautious, take care of, avoid
Избранное