to avoid; to take care of; to have a care for

listen to the pronunciation of to avoid; to take care of; to have a care for
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to avoid; to take care of; to have a care for в Английский Язык Турецкий язык словарь

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Taklitlerinden sakının. - Beware of imitations.

Yabancı köpeklerden sakınmalısın. - You must beware of strange dogs.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Burada yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets here.

Yavru horoza dikkat edin. O ısırır. - Beware of the cockerel. It bites.

beware
gözünü açmak
Английский Язык - Английский Язык
beware
to avoid; to take care of; to have a care for
Избранное