the form and structure of an organism

listen to the pronunciation of the form and structure of an organism
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the form and structure of an organism в Английский Язык Турецкий язык словарь

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
Английский Язык - Английский Язык
morphology
the form and structure of an organism

  Расстановка переносов

  the form and struc·ture of an or·ga·ni·sm

  Турецкое произношение

  dhi fôrm ınd strʌkçır ıv ın ôrgınîzım

  Произношение

  /ᴛʜē ˈfôrm ənd ˈstrəkʧər əv ən ˈôrgəˌnəzəm/ /ðiː ˈfɔːrm ənd ˈstrʌkʧɜr əv ən ˈɔːrɡəˌnɪzəm/
Избранное