spacing

listen to the pronunciation of spacing
Английский Язык - Турецкий язык
aralıklı dizme
aralık bırakma
aralık
aralık koyarak
(Nükleer Bilimler) aralamak
uzaklık
{i} ara

Tom her zaman derse ara veriyor. - Tom is always spacing out in class.

aralık bırakma,n.aralık: v.aralık koy: prep.aralık k
ara ver/aralıklı diz
espas
boşluk Aralık bırakma
(Tekstil) açıklık ( aralık-ara )
aralıklarla düzenleme
mesafe
arala
kelime arası print
space
aralık
Space
(isim) Uzay

Uzayda hiç kimse senin çığlığını duyamaz. - In space, no one can hear you scream.

Uzay gizemlerle doludur. - Space is full of mysteries.

space
mekân

Bu mekanın kutsallığı mutlaktır. - The sanctity of this space is absolute.

space
boşluk

Her cümleden sonra bir çift boşluk bırakın. - Leave a double space after each sentence.

Hatlar arasında daha fazla boşluk bırakın. - Leave more space between the lines.

space
{i} açıklık

Sen ve senin önündeki araç arasında yeterli açıklık olmalı. - There must be enough space between you and the car in front of you.

spacing out
çıkış aralığı
spacing impulse
(Askeri) ARALAMA PALSI: Telemprimör göndermesinde kullanılan iki tip palstan biri. Normal olarak, telemprimör cihazının alıcı mıntıkasından hiç bir akım geçmediği esnada meydana gelen pals. Buna sadece (space) da denir
space
{i} ara

Hatlar arasında daha fazla boşluk bırakın. - Leave more space between the lines.

Bugünün uzay araçları roketler kullanıyor ve roketler büyük miktarda itici yakıt kullanıyor. - Today’s spacecraft use rockets and rockets use large quantities of propellant.

space
alan

Sınırsız Alana Sahip Ol Şimdi! - Get Unlimited Space Now!

Ranzalar, alandan kazanmanın bir yoludur. - Bunk beds are a way to save space.

space
fasıla bırakmak
Space
(isim) Feza
space
ara vermek
space
aralık bırakmak
space
boşluk bırakmak
angular spacing
(Bilgisayar,Teknik) açısal aralık
channel spacing
(Askeri) kanal aralığı
row spacing
(Bilgisayar) satır aralığı
row spacing
sıra arası
space
zaman

Geometri uzay bilimi ise, zaman bilimi nedir? - If geometry is the science of space, what is the science of time?

Neredeyse Uzayın tüm yönlerinde hareket edebilirsin ancak zaman içinde hareket edemezsin. - You can move about in all directions of Space, but you cannot move about in Time.

space
aralamak
space
(Bilgisayar) space
space
(Askeri) depolama sahası
space
(Bilgisayar) ara çubuğu
space
(Dilbilim,Teknik) uzam
space
mahal
space
yerleştirmek
space
(Bilgisayar) ara tuşu
double spacing
çift aralık bırakma
space
espas
space
uzaklık
space
süre

Dr. Valeri 8 ocak 1994 ten Mart 1995 e kadar uzayda kalan bir Rus kozmonottur. Uzayda en uzun süre kalma rekorunu elinde bulunduruyor. - Dr. Valeri Polyakov, a Russian cosmonaut, was in space from January 8, 1994 to March 1995. He holds the record for the longest continuous stay in space.

Uzay yürüyüşleri genellikle işe bağlı olarak, beş ve sekiz saat arasında sürer. - Spacewalks usually last between five and eight hours, depending on the job.

space
mesafe

Yer çekimi etkisi her nesneden uzaya doğru her yönde ve sonsuz bir mesafede uzanır. - The effect of gravity extends from each object out into space in all directions, and for an infinite distance.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

space
aralıklara bölmek
space
müddet
even spacing
hatta aralık
line spacing
satır aralığı
sleeper spacing
(Demiryolu) Travers açıklığı,eker
staggering, spacing out
Dışarı aralık şaşırtıcı
angular spacing
acisal aralik
antenna spacing
anten araligi
automatic single spacing
Otomatik tek aralama
barrier spacing
(Askeri) YALITKAN MESAFESİ: Bir buat veya bağlantı levhasının saplama sınırları arasındaki mesafe
barrier spacing
(Askeri) yalıtkan mesafesi
binder spacing
etriye mesafesi
border spacing
(Bilgisayar) kenarlık aralığı
buttress spacing
payanda eksenleri aralığı
buttress spacing
desdek eksenleri aralığı
channel spacing
kanal araligi
character spacing
(= kerning) karakter aralama
closed spacing
dar aralık
coil spacing
(Nükleer Bilimler) bobin açıklığı
d-spacing
(kristallerde) d-aralığı
d-spacing
d-mesafesi
d-spacing
d-uzaklığı
diffraction spacing
difraksiyon mesafesi
diffraction spacing
kırınınım mesafesi
double spacing lines
çift aralıklı çizgiler
dual spacing
(Otomotiv) çift lastik ara mesafesi
element spacing
(Bilgisayar) ışıyıcı aralığı anten
element spacing
isiyici araligi (anten)
expanded character spacing
genişletilmiş karakter aralığı
fracture spacing index
(Jeoloji) çatlak-aralık indeksi
girder spacing
(İnşaat) kiriş arası
indents and spacing
(Bilgisayar) girintiler ve aralıklar
joint spacing
çatlak aralığı
joint spacing
eklem aralığı
lattice spacing
kafes aralıkları
line spacing
satır aralığı Satır aralama
line spacing icon
Satır aralama ikonu
mesh spacing
(Nükleer Bilimler) kafes aralığı
paragraph spacing
Paragraf Aralama
paragraph spacing icon
Paragraf Aralama simgesi
points of horizontal spacing
yatay aralama noktaları
points of vertical spacing
düşey aralama noktaları
proportional character spacing
Orantılı karakter boşluğu
proportional spacing
orantılı aralık orantılı
purlin spacing
aşık mesafesi
purlin spacing
aşık arası
purlin spacing
aşık uzaklığı
rib spacing
nervür mesafesi
rivet spacing
perçin aralığı
space
(Tıp) Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium
space
reklâm süresi
space
aralık koymak
space
uzay/boşluk
space
espas koymak
space
aralıklı dizmek
space
yer

Tom arabasını park yerinden çıkardı. - Tom backed his car out of the parking space.

Amerika'da hapishanede mahkumlar için ayrılan yer mahkumlara yeterli değildir.Bu yüzden hapishaneler çok kalabalıktır. - In the U.S., there are more prisoners than there is jail space for them. So the prisons are overcrowded.

space
(Askeri) DEPOLAMA SAHASI: Bak. "storage space"
space
{i} reklâm süresi [tv]
space
{i} yer, alan: parking space park yeri. Is there space for our display? Sergimize yer var mı?
space
ara ver/aralıklı diz
space
{i} mesafe: in the space of ten miles on millik
space
boşluk,v.boşluk bırak: n.boşluk
space
atlama

Yer yokluğu yüzünden bu sorunu atlamak zorunda kaldım. - I had to leave out this problem for lack of space.

stirrup spacing
etriye aralığı
triple spacing
üçlü boşluk
true spacing
gerçek aralık
truss spacing
makas arası
vertical spacing
düşey boşuk
Английский Язык - Английский Язык
A way in which objects or people are separated by spaces

The spacing of the desks in the exam hall was intended to prevent candidates from copying each other's work.

The action of the verb “space”
The space between two objects or people

Put some more spacing between those two words to make them more readable.

Present participle of space
That inserts space between two objects
The way in which objects or people are separated by spaces
Same as run
The distance between adjacent conductor edges
Spacing refers to the way that typing or printing is arranged on a page, especially in relation to the amount of space that is left between words or lines. Please type or write clearly in double spacing on one side of A4 paper only. see also space. the amount of space between the printed letters, words, or lines on a page single spacing (=lines with no empty lines between them) double spacing (=lines with one empty line after each one)
The action of the verb to space
The relative motion required to move the starting point for subsequent pfFont rendering after drawing a particular character pfGeoSet in a pfFont This motion is a pfVec3 to allow arbitrary escapement for character sets that use vertical rather than horizontal text layouts Note that for vertically oriented fonts, the origin should be such that motion by the spacing value crosses the character; in other words, the origin should be on the left for left-to-right fonts, at the top for top-to-bottom fonts, on the bottom for bottom-to-top fonts, and on the right for right-to-left fonts
space between letters or lines of text
the removal of undesirable trees within a young stand to control stocking, to maintain or improve growth, to increase wood quality and value, or to achieve other resource management objectives
the property possessed by an array of things that have space between them
The distance between the edges of any two conductors See also air gap ›› Back to Words List ‹‹
A condition where gaps between teeth are too large or too small and require orthodontic correction
the time between occurrences of a repeating event; "some women do not control the spacing of their children"
Distance between closest edges of two adjacent conductors
{i} (in typography) arranging of spaces, technique of setting a pair of letters closer together than is usual by reducing the space between them, kerning
Spacing refers to the space above and below a paragraph Spacing is measured in points
the property possessed by an array of things that have space between them the time between occurrences of a repeating event; "some women do not control the spacing of their children
the distance between vehicles moving in the same lane, measured between corresponding points (front to front) of consecutive vehicles
The act of removing trees from a stand to decrease the stand density, distribute the crop trees more evenly over the growing site, and create more growing room See also intertree distance, juvenile spacing and thinning
non-spacing
Of a character, combined with another and so not consuming additional horizontal space
space
To eject into outer space. Usually without a space suit

The captain spaced the traitors.

space
A while
space
The volume beyond the atmosphere of planets that consists of a relative vacuum
space
To roam, walk, wander

But she as Fayes are wont, in priuie place / Did spend her dayes, and lov'd in forests wyld to space.

space
A set of points, each of which is uniquely specified by a set of coordinates; the number of coordinates specifying a point and the number of mutually perpendicular axes along which the coordinates lie are the same, and that is the number of dimensions of the space
space
One of the five basic elements
space
An area or volume of sufficient size to accommodate a person or thing
space
To be separated to a distance

The cities are evenly spaced.

space
A piece of metal type used to separate words, cast lower than other type so as not to take ink, especially one that is narrower than one en (compare quad)

Other larger spaces – known as quads – were used to space out lines.

space
One's personal freedom to think or be oneself
space
The volume beyond the Kármán line that lies 100km above mean sea level of the Earth
space
The state of mind one is in when daydreaming
space
A gap between written or printed letters, numbers, characters, or lines; a blank

In digital text, a character representing a space ( ).

space
{i} universe; outer space; empty area, gap; place, area; interval; period of time; personal freedom, freedom to express oneself
space
{f} divide into spaces, set some distance apart, separate by spaces, leave spaces
space
{n} local extension, distance, room, time
Space
espace
double-spacing
typing that leaves alternate lines blank
even spacing
regularity of spacing
grid spacing
is the distance between neighboring grid points
grid spacing
(resolution) is the distance between neighboring grid points
proportional spacing
relational spacing, spacing that is relative to other factors
single-spacing
typing that does not leave lines blank
space
a blank area; "write your name in the space provided"
space
The character generated by hitting the space bar on the keyboard
space
One of the five elements of movement Refers to where the body is moving, which may be described in terms of: directionforward, backward, sideways, diagonal, up, down pathway (e g , zigzag, curved, spiral, circle, straight) focus (e g , direction body is facing, eye focus direction) levelhigh, medium, low (e g , on floor, kneeling, elevation) planehorizontal, vertical, sagittal personal space and general spacehow little, how much; around the body, within available space
space
In a GIS context this means position on the earth's surface Its meaning is very similar to location
space
Extension, considered independently of anything which it may contain; that which makes extended objects conceivable and possible
space
You use space to refer to an area that is empty or available. The area can be any size. For example, you can refer to a large area outside as a large open space or to a small area between two objects as a small space. Under the plan, bits of open space -- fields, golf-course borders and small parks -- will be preserved. cutting down yet more trees to make space for houses I had plenty of space to write and sew The space underneath could be used as a storage area List in the spaces below the specific changes you have made
space
The second and third elements are either in SPF, in which case the width (resp height) of the drawn object is left blank, or numbers X and Y, in which case a space X units wide and Y high is reserved within the object being drawn
space
A piece of type used to separate words
space
The unlimited area which extends in all directions and within which all things exist It involves use of level, pathway, shape, positive and negative space, general and personal space, size, focus, and direction
space
Most minimally, any film displays a two-dimensional graphic space, the flat composition of the image In films which depict recognizable objects, figures, and locales, a three-dimensional space is represented as well At any moment, three-dimensional space may be directly depicted, as onscreen space, or suggested, as offscreen space In narrative film, we can also distinguish between story space, the locale of the totality of the action (whether shown or not), and plot space, the locales visibly and audibly represented in the scenes
space
Space is the whole area within which everything exists. The physical universe is finite in space and time
space
To walk; to rove; to roam
space
Mathematics A set of elements or points satisfying specified geometric postulates: non-Euclidean space The infinite extension of the three-dimensional field in which all matter exists
space
The intervening contents of a volume
space
If you space a series of things, you arrange them so that they are not all together but have gaps or intervals of time between them. Women once again are having fewer children and spacing them further apart His voice was angry and he spaced the words for emphasis. Space out means the same as space. He talks quite slowly and spaces his words out I was spacing out the seedlings into divided trays + spacing spac·ing Generous spacing gives healthier trees and better crops. see also spacing, airspace, breathing space, outer space, personal space
space
The lighter (or most reflectant) element of a bar code usually formed by the background between the bars
space
place at intervals; "Space the interviews so that you have some time between the different candidates"
space
A board location that may be empty or contain a single chessman
space
The lighter element of a bar code usually formed by the background between bars
space
spatium = [Latin] space Space or Outer Space are the seemingly empty places (vacuum) between planets and stars Space is not really empty, but the material in space is so dilute that it is hard to detect it Space looks black A particular camera or detector cannot observe all kinds of radiation (such as all colors of light, infrared and ultraviolet radiation, radio waves, and X rays), so if a bright object happens not to emit radiation of the kinds that the camera can detect, then the picture looks like a picture of outer space
space
The area between all of the bodies in the universe It is not empty! It contains magnetic fields, electromagnetic radiation, gases, dust and other particles
space
If you give someone space to think about something or to develop as a person, you allow them the time and freedom to do this. You need space to think everything over = room
space
A space of time is a period of time. They've come a long way in a short space of time
space
the interval between two times; "the distance from birth to death"; "it all happened in the space of 10 minutes"
space
the 3-d continuous expanse and of the matter contained within
space
If a place gives a feeling of space, it gives an impression of being large and open. Large paintings can enhance the feeling of space in small rooms
space
The part of the universe lying outside of the limits of the Earth's atmosphere More generally, the volume in which all spatial bodies move
space
Walk; track; path; course
space
A quantity or portion of extension; distance from one thing to another; an interval between any two or more objects; as, the space between two stars or two hills; the sound was heard for the space of a mile
space
the unlimited expanse in which everything is located; "they tested his ability to locate objects in space"
space
A space is equivalent to a binary zero, EIA positive voltage
space
a generalized construct or set, the members of which have certain properties in common; often used in combination with the name of a particular mathematician
space
A gap between written characters; blank
space
an empty area (usually bounded in some way between things); "the architect left space in front of the building"; "they stopped at an open space in the jungle"; "the space between his teeth"
space
Quantity of time; an interval between two points of time; duration; time
space
One of the intervals, or open places, between the lines of the staff
space
A space is a particular frame of reference for an object Specifically, it defines the transformations that are applied to an object to put it into the frame of reference
space
To arrange or adjust the spaces in or between; as, to space words, lines, or letters
space
the expanse in which the Solar System, stars, and galaxies exist
space
Place, having more or less extension; room
space
Ones personal freedom to think or be oneself
space
Space is the area beyond the Earth's atmosphere, where the stars and planets are. The six astronauts on board will spend ten days in space. launching satellites into space. outer space
space
a blank character used to separate successive words in writing or printing; "he said the space is the most important character in the alphabet"
space
place at intervals; "Space the interviews so that you have some time between the different candidates
space
The distance or interval between words or letters in the lines, or between lines, as in books
space
The amount of space for a topic to be discussed in a document is the number of pages available to discuss the topic. We can't promise to publish a reply as space is limited
space
three-dimensional realm dependent on the presence of matter in which the Universe partially exists
space
(printing) a block of type without a raised letter; used for spacing between words
space
one of the sides of the Universe's hologram, which makes it possible for the Universe and its parts to evolve - to be in different states and interact with other evolving objects inside the Universe The other side of the Universe's hologram is time Space has such a multi-matrix structure, when one matrix is put inside the other
space
one of the areas between or below or above the lines of a musical staff; "the spaces are the notes F-A-C-E"
space
Space can be the area around, within or between images or elements Space can be created on a two-dimensional surface by using such techniques as overlapping, object size, placement, colour intensity and value, detail and diagonal lines
space
The area beyond the atmosphere of planets that consists of a vacuum
space
The lighter element of a bar code formed by the background between bars
space
A small piece of metal cast lower than a face type, so as not to receive the ink in printing, used to separate words or letters
space
1 A general term referring to many kinds of mathematical objects When an object is called a space, there is a Platonist connotation that some kind of being could exist in it and examine its properties as if it were a jail or the entire universe 2 More specifically, 3-dimensional Euclidean space
space
A particular kind of space is the area that is available for a particular activity or for putting a particular kind of thing in. the high cost of office space Finding a parking space in the summer months is still a virtual impossibility
space
Space occupied by or intended for a person or thing
space
An element of dance, relating to the area through which one moves
space
The lighter (or most reflecting) element of a bar code usually formed by the background between the bars
space
A short time; a while
space
If you are staring into space, you are looking straight in front of you, without actually looking at anything in particular, for example because you are thinking or because you are feeling shocked. He just sat in the dressing-room staring into space. National Aeronautics and Space Administration Euclidean space European Aeronautic Defence and Space Co. European Space Agency ESA Hubble Space Telescope inner product space International Space Station space contraction metric space space exploration space frame space shuttle Space Transportation System STS space station space time vector space
space
an area reserved for some particular purpose; "the laboratory's floor space"
space
the unlimited expanse in which everything is located; "they tested his ability to locate objects in space" a blank area; "write your name in the space provided" a blank character used to separate successive words in writing or printing; "he said the space is the most important character in the alphabet" one of the areas between or below or above the lines of a musical staff; "the spaces are the notes F-A-C-E" an area reserved for some particular purpose; "the laboratory's floor space" an empty area (usually bounded in some way between things); "the architect left space in front of the building"; "they stopped at an open space in the jungle"; "the space between his teeth" place at intervals; "Space the interviews so that you have some time between the different candidates
space
High reflectance feature of a recording layer representing data that can be sensed by an optical system
triple-spacing
typing that leaves two lines blank between lines of typing
Турецкий язык - Английский Язык

Определение spacing в Турецкий язык Английский Язык словарь

space
(Bilgisayar) space
spacing

  Расстановка переносов

  spac·ing

  Турецкое произношение

  speysîng

  Произношение

  /ˈspāsəɴɢ/ /ˈspeɪsɪŋ/

  Слово дня

  ideogram
Избранное