sonuna kadar

listen to the pronunciation of sonuna kadar
Турецкий язык - Английский Язык
end

Never give up till the very end. - Tam sonuna kadar vazgeçme.

We disputed the victory to the end. - Zaferi sonuna kadar tartıştık.

to the last, till the last
to the bitter end

Laugh as much as you like; I'll stick to my plan to the bitter end. - İstediğin kadar gül; ben sonuna kadar planıma sadık kalacağım.

Whatever happens, I'll stick to my principles to the bitter end. - Ne olursa olsun sonuna kadar ilkelerime bağlı kalacağım.

till the last
to the end

You don't have to stay to the end. - Sonuna kadar kalmak zorunda değilsiniz.

You must carry the task through to the end. - Sonuna kadar görevi taşımalısın.

by the end

I need your answer by the end of the day. - Günün sonuna kadar cevabına ihtiyacım var.

Ken will grow into his brother's clothes by the end of the year. - Ken yıl sonuna kadar erkek kardeşinin elbiselerine sığacaktır.

full blast
up to the end
to the last
to the full extent
until end
up end
until the end
end-up
with one's back to the wall
to the utmost
up against the wall
sonuna kadar açık
wide open

The back door's wide open. - Arka kapı sonuna kadar açık.

The front door was wide open. - Ön kapı sonuna kadar açıktı.

sonuna kadar dayanmak
go through with it
sonuna kadar dayanmak
stick it out
sonuna kadar devam eden kimse
stayer
sonuna kadar direnme
perseverance

In all cases, love is perseverance. - Her durumda, sevgi sonuna kadar direnmedir.

sonuna kadar direnmek
face it out
sonuna kadar gitmek
stick it
sonuna kadar kullanmak
make the best of
sonuna kadar oturmak
sit out
başından sonuna kadar
all the way
yolun sonuna kadar
all the way
gücümün sonuna kadar
to the utmost of my powers
işi sonuna kadar götüren kimse
wholehogger
işin verilen sürenin sonuna kadar süreceği teorisi
Parkinson's law
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) ilâ âhir
sonuna kadar
Избранное