something that explains, makes understandable

listen to the pronunciation of something that explains, makes understandable
Английский Язык - Турецкий язык

Определение something that explains, makes understandable в Английский Язык Турецкий язык словарь

explanation
{i} izah

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

explanation
{i} açıklama

Onun açıklaması hiçbir şekilde tatmin edici değil. - Her explanation is by no means satisfactory.

Açıklaman için teşekkürler. - Thank you for your explanation.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Tom açıklamanı anlamış gibi görünmüyordu. - Tom didn't seem to understand your explanation.

Açıklaması çok baştan savmaydı. Onu anlamadım. - His explanation was too sketchy. I didn't understand it.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
Английский Язык - Английский Язык
explanation

An explanation for each UFO sighting was easily found.

something that explains, makes understandable

    Расстановка переносов

    some·thing that explains, makes un·der·stan·da·ble

    Произношение

    Слово дня

    maieutic
Избранное