someone who forces another to have sexual intercourse

listen to the pronunciation of someone who forces another to have sexual intercourse
Английский Язык - Турецкий язык

Определение someone who forces another to have sexual intercourse в Английский Язык Турецкий язык словарь

rapist
{i} tecâvüzcü

Tecavüzcü, yargılanması sırasında hiçbir pişmanlık işareti göstermedi. - The rapist showed no signs of remorse during his trial.

Sami hüküm giymiş bir çocuk tecavüzcüsüdür. - Sami is a convicted child rapist.

rapist
ırz düşmanı
rapist
ırza tecavüzden suçlu kimse
rapist
{i} tecavüz eden adam
Английский Язык - Английский Язык
raper
rapist
someone who forces another to have sexual intercourse

  Расстановка переносов

  some·one who Forc·es an·oth·er to have sex·u·al in·ter·course

  Турецкое произношение

  sʌmwʌn hu fôrsîz ınʌdhır tı häv sekşuıl întırkôrs

  Произношение

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈfôrsəz əˈnəᴛʜər tə ˈhav ˈseksʜo͞oəl ˈəntərˌkôrs/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈfɔːrsɪz əˈnʌðɜr tə ˈhæv ˈsɛkʃuːəl ˈɪntɜrˌkɔːrs/

  Слово дня

  phraseology
Избранное