some, a, an; every; whatever

listen to the pronunciation of some, a, an; every; whatever
Английский Язык - Турецкий язык

Определение some, a, an; every; whatever в Английский Язык Турецкий язык словарь

any
{s} herhangi

Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır. - If you divide any number by zero, the result is undefined.

Herhangi bir prezervatifin var mı? - Do you have any condoms?

any
her bir

Kendim hakkında yazmıyorum. Her bir benzerlik tamamiyle tesadüftür. - I am not writing about myself. Any similarity is purely coincidental.

any
biraz da olsa
any
azıcık
any
hiç

Odada hiç kimse yoktu. - There wasn't anyone in the room.

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

any
kimse

Herkes bir aydır, ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır. - Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

Neden kimse cümlelerimin çevirisini yapmıyor? - Why doesn't anybody translate my sentences?

any
birisi

Birisi soruma cevap verebilir mi? - Can anyone answer my question?

Yemek yemek isteyen başka birisi var mı? - Is there anyone else wanting to eat?

any
birazcık olsun
any
her ne kadar

Her ne kadar bu ayakkabıları artık giymesem de, onları atmaya kıyamıyorum. - Even though I don't wear those shoes anymore, I can't bring myself to get rid of them.

any
zam bir herhangi
any
{s} her

Orada herhangi bir şey görebiliyor musun? - Can you see anything at all there?

Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et. - Give help to anyone who needs it.

any
hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var mı? No, I don't have any. Hayır, bende hiç yok. He did it without any help. Hiç yardım
any
biri

Benimle Lady Gaga'nın bir canlı konserini seyretmeye gitmek isteyen biri varmı? - Is there anybody who would like to go see a live concert of Lady Gaga with me?

Yemek yemek isteyen başka birisi var mı? - Is there anyone else wanting to eat?

any
herhangi biri

Herhangi birinin öyle bir şey söylediğini asla duymadım. - Never have I heard anyone say a thing like that.

Herkes bir aydır, ve herhangi birine asla göstermeyeceği karanlık bir tarafı vardır. - Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

any
(zarf) hiç, daha, biraz
any
(sıfat) hiç, hiçbir; biraz, daha, her, herhangi
any
{s} hiçbir

Ona her yerde baktılar, ama hiçbir yerde bulamadılar. - They looked everywhere for him, but couldn't find him anywhere.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

Английский Язык - Английский Язык
{s} any
some, a, an; every; whatever
Избранное