small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible

listen to the pronunciation of small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible
Английский Язык - Турецкий язык

Определение small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible в Английский Язык Турецкий язык словарь

little
{s} ufak

O yumuşak kilden ufak bir heykel yaptı. - He made a little statue out of soft clay.

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

little
küçük

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching television.

little
{s} az
little
azıcık

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the couch.

Sahip olduğu azıcık parayı çocuğa verdi. - He gave the boy what little money he had.

little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
little
be.az miktarda
little
değersiz
little
genç

Tom Mary'den muhtemelen sadece biraz daha genç. - Tom is probably just a little younger than Mary.

Bu genç adam ülkesi hakkında çok az şey biliyor. - This young man knows little about his country.

little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
{i} az zaman

Konuşmaya hazırlanmak için çok az zamanım vardı. - I had little time to prepare the speech.

Boşa geçirecek çok az zamanımız var. - We have little time to waste.

little
(sıfat) küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi
little
hemen hemen hiç

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
ehemmiyetsiz
little
az miktar
little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
little
(isim) az miktar, ufak şey, az zaman
little
{s} cici
little
hemen hiç gibi
Английский Язык - Английский Язык
little
small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible

    Расстановка переносов

    small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; con·temp·ti·ble

    Произношение

Избранное