sakinleşmek

listen to the pronunciation of sakinleşmek
Турецкий язык - Английский Язык
calm down
smooth
simmer down
still
subside
to calm, to calm down, to cool down, to quiet down, to simmer down
cool down
quieten
hush
let up
quiet
resettle
quiet down
to become calm
slacken
smooth down
compose oneself
become tranquilized
settle down
quiescent
die down
rage
let one's hair down
chillaxing
calm

Sami has to calm down. - Sami sakinleşmek zorunda.

You've got to calm down. - Sakinleşmek zorundasın.

sakin
tranquil

I guess I have some tranquilizers in my bag. - Sanırım çantamda biraz sakinleştirici var.

Did you give her the tranquilizer? - Ona sakinleştirici verdin mi?

sakin
habitant
sakin
{s} quiet

The two sisters lived very quietly. - İki kız kardeş çok sakince yaşadılar.

I never dreamed of there being such a quiet place. - Ben böylesine sakin bir yer olduğunu asla hayal etmedim.

sakin
resident

Local residents are in a state of shock. - Yerel sakinler şok içinde.

Many Boston residents oppose the mayor's plan. - Birçok Boston sakini belediye başkanının planına karşı çıkıyor.

sakin
calm

In situations like these, it's best to remain calm. - Bu gibi durumlarda sakin kalmak en iyisidir.

He remains calm in the face of danger. - O, tehlike karşısında sakin kalır.

sakin
cool

I was as cool as a cucumber. - Ben son derece sakindim.

Tom tried to act cool. - Tom sakin davranmaya çalıştı.

sakin
{i} inhabitant

The inhabitants of the city depend upon the river for drinking water. - Şehrin sakinleri içme suyu için nehre bağlıdır.

Yesterday my brother went to Fukushima to help the inhabitants. I'm afraid that the radiation will increase. - Dün, kardeşim sakinlere yardım etmek için Fukushima'ya gitti. Korkarım ki radyasyon artacak.

sakin
{s} composed

Tom tried to stay composed. - Tom sakin kalmaya çalıştı.

sakin
leisurely

Sami was enjoying a leisurely life. - Sami sakin bir hayattan zevk alıyordu.

sakin
emotionless
sakin
{s} steady
sakin
{s} halcyon
sakin
even-tempered
sakin
citizen

I am a citizen of Chiba, but work in Tokyo. - Ben Chiba sakiniyim ama Tokyo'da çalışıyorum.

I am also a citizen of Tokyo. - Ben de bir Tokyo sakiniyim.

sakin
{i} local

Local residents are in a state of shock. - Yerel sakinler şok içinde.

She married a local boy. - O, yöre sakini bir çocukla evlendi.

sakin
douce
sakin
collected

Fadil was amazingly calm and collected after he had shot Rami. - Fadıl, Rami'yi vurduktan sonra inanılmaz biçimde sakin ve kendindeydi.

Tom's cool, calm, and collected, even under pressure. - Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında.

sakin
denizen
sakin
ataraxic
sakin
statical
sakin
shacker
sakin
canny
sakin
tranquilizing
sakin
unperturbed
sakin
taciturn

Mary's partner is a taciturn person. - Mary'nin ortağı sakin bir kişidir.

sakin
occupier
sakin
meek
sakin
arcadia
sakin
stilly
sakin
phlegmatic
sakin
occupant

The police vehicle's armor plating saved the lives of its occupants. - Polis aracının zırh kaplaması apartman sakinlerinin hayatlarını kurtardı.

sakin
unhurried
sakin
matter-of-fact
sakin
balmy
sakin
self-possessed
sakin
sedated

I was heavily sedated. - Ağır şekilde sakinleşmiştim.

They have Tom sedated. - Onlar Tom'u sakinleştirdiler.

sakin
(deyim) as calm as a millpond
sakin
sedentary
sakin
phlegmatical
sakin
unmoved
sakin
static
sakin
{s} cold

He jumped into the cold and calm waters of the gulf, and started to swim through the darkness. - O, körfezin soğuk ve sakin sularına atladı ve karanlığın içinden yüzmeye başladı.

sakin
(Askeri) clam
sakin
uneventful
sakin
inhabiter
sakin
esay
sakin
restrained
sakin
philosophical
sakin
coolheaded
sakin
soft
sakin
(Meteoroloji) lull
sakin
equable
sakin
easeful
sakin
imperturbate
sakin
residentiary
sakin
equanimity
sakin
untroubled
sakin
unruffled
sakin
{s} even

Tom's cool, calm, and collected, even under pressure. - Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında.

He remained calm even in the presence of danger. - Tehlike olduğunda bile sakin kaldı.

sakin
sleepy
sakin
private
sakin
unflappable
sakin
undisturbed
sakin
on an even keel
sakin
imperturbable
sakin
orderly
sakin
off-peak
sakin
placid

This is a placid and cozy place. - Burası sakin ve sıcak bir yer.

Now that he's retired, Yves can look forward to a contented and placid life. - O şimdi emekli, Yves memnun ve sakin bir yaşam için sabırsızlanabilir.

sakin
dweller

For some dwellers of ancient China, antlers were probably among the most mysterious and beautiful things in the world. - Antik Çin'in bazı sakinleri için, boynuzlar muhtemelen dünyanın en gizemli ve güzel şeyleri arasındaydı.

sakin
restful
sakin
easy

Calm down, Tom. Take it easy. - Sakin ol, Tom. Sinirlenme.

Take it easy. I can assure you that chances are in your favor. - Sakin olun. Ben fırsatların sizin lehinize olduğunu size temin ederim.

sakin
level-headed
sakinleşme
{i} simmering
sakin
calmest
sakin
beware of
sakin
beware
yatışmak, sakinleşmek, teskin olmak¡
To soothe, calm, to soothe ¡
sakin
indweller
sakin
{s} smooth

The sea looks calm and smooth. - Deniz sakin ve yumuşak görünüyor.

sakin
{s} airless
sakin
{s} comfortable

He observed this calmly, from a comfortable distance. - Bunu uygun bir uzaklıktan sakince gözlemledi.

sakin
domicilled
sakin
{s} equal
sakin
calm, cool, placid, self-possessed, serene, imperturbate; quiet, taciturn; tranquil, peaceful, esay; inhabitant, dweller, resident, occupier, occupant sekene
sakin
inmate
sakin
noiseless
sakin
dispassionate
sakin
philosophic
sakin
calm, tranquil, serene; still
sakin
(a) resident; (an) inhabitant
sakin
laidback
sakin
(someone) who resides in or inhabits (a place)
sakin
nerveless
sakin
peaceful

At night, this street is very peaceful. - Geceleyin bu sokak çok sakindir.

The strike had not been peaceful, however, and Rev. Martin Luther King, Jr. begged both sides to be patient and calm. - Ancak, grev huzurlu olmamıştı ve Aziz Martin Luther King, Jr her iki taraftan sabırlı ve sakin olmasını rica etti.

sakin
tenant
sakin
Pacific
sakin
hushed
sakin
even tempered
sakin
in repose
sakin
{s} reposeful
sakin
composedly
sakin
{s} peaceable
sakin
contained
sakin
calmative
sakin
{s} quiescent
sakin
still

Please remain perfectly still. - Lütfen tamamen sakin kal.

The stadium was quite still. - Stadyum oldukça sakindi.

sakin
{s} sedate

They have him sedated. - Onlar onu sakinleştirdiler.

They have Tom sedated. - Onlar Tom'u sakinleştirdiler.

sakin
together

Tom and Mary enjoyed a quiet moment together. - Tom ve Mary birlikte sakin bir anın tadını çıkardı.

sakin
{s} serene
sakin
{s} idyllic
Турецкий язык - Турецкий язык
Yatışmak, durgun duruma gelmek, durgunlaşmak: "Bazı dalgalı gecelerin sabahları, metle yükselmiş ve şimdi sakinleşmiş suyun kenarında kedi leşleri bulurdum."- S. F. Abasıyanık
Yatışmak, durgun duruma gelmek, durgunlaşmak
Sıkıntısı veya heyecanı geçmek
rahatlamak
sakinlemek
sakin
Hareket etmeyen, kımıldamayan, durgun, dingin
SAKİN
(Osmanlı Dönemi) Hareketsiz, kendi hâlinde. Bir yerde oturan. Kararlı
SAKİN
(Osmanlı Dönemi) Gr: Harekesi olmayıp cezimli (sakin okunan) harf
Sâkin
(Osmanlı Dönemi) İSKÂN
sakin
Hindu'ların çok korktuğu dişi şeytanlara verilen ad
sakin
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
sakin
Bir yerde oturan, sekene
sakin
Sessiz
sakin
Bir yerde oturanlar, sakinler
sakin
Sessiz: "Dinlenmek için otelimizden daha sakinini bulacağınızı ummam."- S. F. Abasıyanık
sakin
Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen
sakin
Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş: "Sesi dinlediği müddetçe sakin ve uslu duruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
sakin
Bir yerde oturan: "Sakinleri Müslümanlardan ibaret olan semtte, bakkal dükkânı, günün her saatinde dolup boşalır."- S. Ayverdi
sakin
Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş
sakinleşme
Sakinleşmek işi
sâkin
(Osmanlı Dönemi) bir yerde oturan
sakinleşmek
Избранное