sırasında

listen to the pronunciation of sırasında
Турецкий язык - Английский Язык
during

You must not speak Japanese during the class. - Ders sırasında Japonca konuşmamalısın.

You must not speak Japanese during the class. - Ders sırasında Japonca konuşmamalısınız.

while

Tom sprained his ankle while hiking. - Tom yürüyüş sırasında ayak bileğini burktu.

There are big fines for talking on a hand-held mobile phone while driving. - Sürüş sırasında elde tutulan bir cep telefonu ile konuşmanın büyük cezaları vardır.

in the course of

He met many fascinating people in the course of his travels. - O, seyahatleri sırasında çok sayıda etkileyici insanlarla tanıştı.

whilst
pending
1. at the right time, when the time is ripe. 2. in the course of, during: ders sırasında during the lesson
when necessary; during
in course of
even as
when necessary
during which
enregle
when

Don't bring too much clothing when you travel. - yolculuk sırasında çok fazla giysi getirmeyin.

The brain waves during REM sleep are the same as when awake, and it's the stage when you have dreams. - REM uykusu sırasında beyin dalgaları uyanıkken olduğu gibidir ve bu, rüyalar gördüğün zamanki aşamadır.

sıra
{i} alignment
sıra
array
sıra
sequence

Auto-destruct sequence initiated. - Otomatik imha sırası başlar.

A convergent sequence is bounded. - Yakınsak bir sıra sınırlandırılmıştır.

sıra
{i} queue

We queued up to get tickets for the concert. - Biz konsere bilet almak için sıraya girdik.

We queued up for the bus. - Biz otobüs için sıraya girdik.

sıra
{i} bench

The boy sitting on the bench is Tom. - Sırada oturan oğlan Tom'dur.

There is a bench in front of the train station. - Tren istasyonunu önünde bir sıra var.

sıra
rank

His rank isn't high enough for that position. - Sıralaması bu pozisyon için yeterince yüksek değil.

He ranked fourth on a total of 56 runners. - O, toplam 56 koşucu arasında dördüncü sırada yer aldı.

sıra
place

Tom hurt his left knee during practice, so John had to play the game in his place. - Tom uygulama sırasında sol dizini incitti, bu yüzden John oyunu yerinde oynamak zorunda kaldı.

Our friend finished the race in second place. - Arkadaşımız yarışı ikinci sırada bitirdi.

sıra
row

Tom and Mary usually like to sit in the front row. - Tom ve Mary genellikle ön sırada oturmaktan hoşlanırlar.

Tom asked Mary to see about getting front row seats at the Lady Gaga concert. - Tom Mary'den Lady Gaga konserinde ön sıra koltuklardan almanın bir yolunu bulmasını istedi.

sıra
order

Tom couldn't put his thoughts in order. - Tom düşüncelerini sıraya koyamadı.

Tickets will be allotted in order of application. - Biletler başvuru sırasına göre ayrılacak.

sıra
line

In this line of work, if you make a grim face the customers won't come. - Bu iş sırasında, sert surat yaparsan, müşteriler gelmez.

You must stand in a line to buy the ticket. - Bilet almak için sırada durmalısınız.

sıra
turn

It's your turn to sing. - Şarkı söyleme sırası senin.

Jane got too nervous when her turn came, and she blew her lines. - Jane sırası geldiğinde, ve sırasını kaçırdığında çok sinirlenir.

sıra
{i} range

Italy has two mountain ranges, the Alps and the Apennines. - İtalya'nın iki dağ sırası vardır, Alpler ve Apeninler.

sıra
desk

A book is lying on the desk. - Sıranın üzerinde bir kitap duruyor.

There is a book on the desk. - Sıranın üstünde bir kitap var.

sıra
lineup
sıra
queue, line, file; order, sequence; turn; (oyunda) go; regularity; right time, occasion; desk, bench
ayin sırasında yapılan
ritual
sıra
right time
sıra
(okul) desk
sıra
{i} form

Form a straight line! - Düz bir sıra oluşturun.

sıra
(Biyoloji) batch
sıra
fit
sıra
innings

Tom pitched six innings. - Tom altı vuruş sırası fırlattı.

sıra
inning

Tom pitched six innings. - Tom altı vuruş sırası fırlattı.

sıra
pew

Tom usually sits in the back pew. - Tom genellikle arka sırada oturur.

sıra
(Askeri) frequency

The recent frequency of earthquakes makes us nervous. - Şu sıralardaki deprem sıklığı bizi endişelendiriyor.

sıra
go
sıra
regularity
sıra
locate

During the morning of March 20, 2015, a total solar eclipse will be visible from the Faroe Islands, located northwest of Scotland, and the Svalbard Islands, located east of Greenland. - 20 Mart 2015 sabahı sırasında tam güneş tutulması İskoçyanın kuzeybatısında yer alan Faroe adalarından ve Greenland'in doğusunda yer alan Svalbarg adalarından gözle görülebilir olacak.

sıra
amplitude
sıra
raw

Is it safe to eat raw fish during pregnancy? - Hamilelik sırasında çiğ balık yemek güvenli midir?

sıra
bout
sıra
arrange

Poetry consists of the best words arranged in the best order. - Şiir, en iyi sırada düzenlenmiş en iyi kelimelerden oluşur.

sıra
series
sıra
tier
sıra
succession
sıra
catena
sıra
string
sıra
occasion

They visited me occasionally. - Onlar beni ara sıra ziyaret ettiler.

Occasional showers are possible tomorrow. - Yarın ara sıra sağanaklar olabilir.

sıra
band
sıra
{i} slot
açılış sırasında
during the opening, during the start-up
sıra
occurrences
sıra
ordinal

Some countries use ordinal numbers to count millennia, whereas others count them using cardinal numbers. - Bazı ülkeler bin yıllık dönemi saymak için sıra numaralarını kullanırken, diğerleri asıl sayıları kullanarak sayarlar.

Sıra
(Askeri) column
baskı sırasında yetiştirilen haber
stop press
depolama ve taşıma sırasında ziyan olan miktar
outage
dokuma sırasında çektirmek
preshrink
doğum sırasında ölmek
die in childbirth
gebelik sırasında
during pregnancy
helikoptere uçuş sırasında yakıt ikmali
(Askeri) helicopter in-flight refueling
imalat sırasında muayene
(Havacılık) in-process inspection
konuşma sırasında
conversationally
oturum açma sırasında
(Bilgisayar) at logon time
randevu sırasında
(Askeri) start descent point
sıra
the right time to ...: Şimdi denize girmenin tam sırası. Now's just the right time for a dip in the sea. Şimdi sırası değil. This isn't the right time
sıra
{i} settle
sıra
{i} train

There is a bench in front of the train station. - Tren istasyonunu önünde bir sıra var.

During the strike, 35% of the trains will operate. - Grev sırasında trenlerin % 35'i çalışacak.

sıra
desk (in a school classroom)
sıra
file

The children went upstairs in single file. - Çocuklar tek sıra halinde üst kata çıktı.

Line up in single file. - Tek sıra halinde sıralan.

sıra
linage
sıra
point, moment, time: O sırada öğretmen geldi. At that point the teacher came in. Çiçekleri suladığım sırada telefon çaldı. The telephone rang while I was watering the flowers
sıra
order, sequence
sıra
{i} spell

Having misconceptions of what mathematics is is even more ordinary than not knowing how to spell my name. - Matematiğin ne olduğu ile ilgili yanılgıların olması ismimi nasıl heceleyeceğinizi bilmediğinizden bile daha sıradandır.

sıra
(things) placed in a row: sıra ağaçlar trees planted in a row
sıra
turn: Sıra sende. It's your turn
sıra
{i} arrangement
sıra
row; line; queue; file
sıra
progression
sıra
bank

The bank collapsed during the recession. - Banka ekonomik durgunluk sırasında çöktü.

I got to the bank and luckily didn't have to get in line. - Bankaya gittim ve neyseki sırayla girmek zorunda kalmadım.

sıra
cue
sıra
of all shapes and sizes: sıra portakalı oranges of all shapes and sizes
sıra
thread
sıra
bank , sequence
Турецкий язык - Турецкий язык
Gerekince, yerinde ve zamanında
sıra
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi: "Şehir esnafı şekercisinden tutun da, berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar."- S. F. Abasıyanık
sıra
Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman: "Bu sırada, elinde paketiyle gelen Mustafa Efendi yaklaştı."- M. Ş. Esendal. Üzerinde birkaç kişinin yer almasına yarar tahtadan oturacak yer: "Oturacak yerler tahta sıralardan olur."- S. Birsel
sıra
Üzerinde birkaç kişinin yer almasına yarar tahtadan oturacak yer
sıra
Bu biçimdeki topluluğun durumu
sıra
Sıra durumunda olan, sıra oluşturan
sıra
Düzen
sıra
Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman
sıra
Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu
sıra
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
sıra
Sıra kelimesi ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kurar ve ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde, anlamlarında kullanılır
sıra
Dershane, meclis gibi yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya
Английский Язык - Турецкий язык

Определение sırasında в Английский Язык Турецкий язык словарь

sıra
nokta üst üste punctuation colon
sırasında
Избранное