sürekli olarak

listen to the pronunciation of sürekli olarak
Турецкий язык - Английский Язык
(Hukuk) permanently

The man turned permanently blue after he drank the silver solution. - Adam, gümüş solüsyonu içtikten sonra sürekli olarak mavileşti.

perpetually
continually

Worm castings continually enrich the soil. - Solucan gübresi sürekli olarak toprağı zenginleştirir.

If the universe is full of stars, why doesn't their light continually light up the entire sky? - Eğer evren yıldızlarla doluysa, neden onların ışığı sürekli olarak tüm evreni aydınlatmıyor?

on and on
all the time
abidingly
constantly

His mother is constantly complaining about it. - Annesi sürekli olarak bundan şikâyet ediyor.

I am constantly forgetting names. - Sürekli olarak isimleri unutuyorum.

on
continuously, continually, all the time
incessantly

A bird is incessantly singing in my balcony. - Bir kuş sürekli olarak balkonumda ötüyor.

continuously

Tom called Mary continuously. - Tom sürekli olarak Mary'yi aradı.

In swimming pools, water is continuously pumped through a filter. - Yüzme havuzlarında, su sürekli olarak filtrelerden pompalanır.

evermore
invariably
in ordinary
(Konuşma Dili) now and again
(deyim) for good and all
for good

Tom intends to live in Japan for good. - Tom sürekli olarak Japonya'da yaşamaya niyetleniyor.

He says he is leaving the country for good. - O, sürekli olarak ülkeyi terk edeceğini söylüyor.

durably
consistently

As recent research shows, the life expectancy in Japan is consistently increasing. - Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre, Japonya'daki yaşam beklentisi sürekli olarak artıyor.

Crime rates have been consistently decreasing over the past few decades. - Suç oranları son birkaç on yılda sürekli olarak düşüyor.

continously
in constant
durable
perpetual
-den beri sürekli olarak
ever since
Турецкий язык - Турецкий язык
sıvırya
temelli
sürekli olarak
Избранное