rely on

listen to the pronunciation of rely on
Английский Язык - Турецкий язык
güvenmek

Koum'un ailesi Ukrayna'dan Amerika Birleşik Devletlerine göç ettikten sonra yemek fişlerine güvenmek zorundaydı. - Koum's family had to rely on food stamps after emigrating from Ukraine to the United States.

Tom başkasına güvenmek istemedi. - Tom didn't want to rely on anyone else.

bel bağlamak
itimat etmek
dayanmak
güven

Diğer insanların yardımına güvenmemelisiniz. - You shouldn't rely on other people's help.

Kesinlikle ona güvenebilirsiniz. - You can certainly rely on him.

inanmak
yaslanmak
(Kanun) istinad etmek
-e bel bağlamak
doğruluğuna güvenmek
dayanılmak
draw
{f} çekmek: He drew the tray of food closer to his plate. Yemek tepsisini tabağına doğru çekti
draw
çekmek (para)
draw
çekmek (perdeyi)
draw
çekmek (su)
draw
çekmek sürüklemek
draw
{i} çekim

Manyetik bir çekimle birbirlerine çekildiler. - They were drawn to each other by a magnetic attraction.

draw
{f} kazanmak
draw
çekmek

Bu arada, bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. - Meanwhile, I want to draw your attention to a point.

Bu sebeple, Komite'nin Parlamento'nun Görünmez Üyeleri hakkındaki raporuna dikkat çekmek isterim. - I would therefore like to draw attention to the Report of the Committee on Invisible Members of Parliament.

draw
ilerlemek
draw
{i} çekiş

O, onun bir resim çekişini izledi. - She watched him draw a picture.

draw
ilgisini çekmek
draw
{i} çekme, çekiş
draw
{f} keşide etmek
draw
{i} (piyangoda) çekiliş; kura
draw
(fiil) resmetmek, çizmek, yazmak, karalamak; çekmek, fıçıdan çekmek; yaklaşmak; germek; teşvik etmek; almak, kazanmak; ikna etmek; sorguya çekmek; keşide etmek; düzenlemek, taslağını çizmek; silâh çekmek; demlemek; devam etmek; kura çekmek, kâğıt çekmek
draw
{f} karalamak
draw
{f} demlemek
draw
silah çekmek
draw
{f} (su) çekmek
draw
emmek ilham almak
Английский Язык - Английский Язык
To be confident in

I know I can rely on you.

To be dependent upon

The city relies on the subway system.

count on, lean on
draw
rely on

  Расстановка переносов

  re·ly on

  Турецкое произношение

  rilay ôn

  Синонимы

  rely upon, count on, depend on

  Произношение

  /rēˈlī ˈôn/ /riːˈlaɪ ˈɔːn/

  Этимология

  [ ri-lI ] (intransitive verb.) 1574. Middle English relien to rally, from Middle French relier to connect, rally, from Latin religare to tie back, from re- + ligare to tie; more at LIGATURE.

  Видео

  ... It's an actual premium channel that they can really rely on ...
  ... there are millions of women all across the country, who rely on Planned Parenthood for, ...

  Слово дня

  pariah
Избранное